Så funkar färgsortering

Sortera rätt

Du sorterar själv i de olikfärgade påsarna. Rätt avfall i rätt påse!

Släng i kärlet

När påsarna börjar bli fulla slänger du alla påsar, oavsett färg, i ett och samma avfallskärl.

Vi hämtar ditt avfall

SRV kommer och tömmer ditt kärl med avfallsbil.

Ditt avfall sorteras

Vid återvinningsanläggningen separeras påsarna automatiskt efter färg så att varje material samlas ihop och kan tas om hand på rätt sätt för återvinning.

Visste du att:

av 3
förpackningar i mataffären är gjorda av återvunnet material.
miljoner
träd i världen kan räddas varje år genom tidningsåtervinning.
år
tar det för aluminiumburkar att brytas ned i naturen.

Vanliga frågor

 

Kundservice

E-post

kundservice@srvatervinning.se

Öppettider e-post

Måndag-torsdag: 08.00-17.00

Telefon

0200-26 46 00

Öppettider telefon

Måndag-torsdag: 09.00-14.00