Har ditt kärl inte blivit tömt?

Här kan du se aktuella driftstörningar eller läsa mer om avvikelser som kan vara orsaker till att du inte fått tömt. Om du behöver kan du också beställa en extra hämtning.

Det kan finnas flera orsaker till att ditt kärl inte blivit tömt. Under normala omständigheter hämtar vi ditt avfall mellan klockan 06.00 och 15.00 året om oavsett helgdagar.

Vi vill informera dig via sms eller e-post

Vi vill informera dig om eventuella avvikelser här på hemsidan, via sms eller e-post. Det är därför viktigt att vi har uppdaterade kontaktuppgifter till dig.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Vanliga orsaker till att du inte fått tömt

Här hjälper vi dig ta reda på varför ditt kärl inte är tömt och hur du kan rätta till det inför nästa tömning.

Om du behöver kan du beställa en extra sophämtning mot en avgift

Kärlet behöver vara utställt senast 06.00 på tömningsdagen. I vår tömningskalender kan du se när vi kommer och tömmer hos dig.

Som fastighetsägare ansvarar du för att transportvägen fram till tömningsplatsen hålls i framkomligt skick. På vintern ska vägen till sopkärlet vara skottad och sandad. Här finns fler tips på hur du kan vintersäkra din soptunna.

Ditt kärl ska kunna rulla och locket ska vara stängt, annars faller avfallet ut när sopbilen lyfter kärlet. Behöver du ett större kärl är du välkommen att kontakta kundservice.

I villa- och radhusområden används sopbilar som tömmer sopkärlen med en hydraulisk arm. Därför är det viktigt att kärlets framsida placeras med framsidan mot vägen, dvs att hjulen pekar in mot tomten. Det är även viktigt att kärlet för matavfall (det bruna kärlet) står till höger och kärlet för restavfall står till vänster, från vägen sett.

Här kan du se en illustration för hur kärlen ska vara placerade.

Sorterahemma
Kärlen behöver stå med handtaget och de stora hjulen ut mot gatan. Kärlen behöver stå högst 1,5 meter från körbar väg. Det ska vara lätt att ta tag i handtaget på lockets baksida och rulla sopkärlet till bilen.

Du måste lägga rätt avfall i rätt fack och rätt kärl. Dekaler i kärlet förklarar vad som ska ligga var. Information om hur du sorterar hittar du också i vår sorteringsguide.

Rätta till det som blivit fel och använd formuläret för att beställa en extra tömning om du behöver, annars är det bara att invänta nästa tömningstillfälle.

Kalla vinterdagar fryser avfallspåsarna lätt fast. Kolla alltid så att ditt avfall ligger löst på tömningsdagen. Peta loss fastfrusna påsar med ett kvastskaft eller liknande.

Här finns fler tips på hur du vintersäkrar din soptunna.

I villa- och radhusområden används sopbilar som tömmer sopkärlen med en hydraulisk arm. Området ovanför kärlen behöver därför vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar.

I villa- och radhusområden används sopbilar som tömmer sopkärlen med en hydraulisk arm. Du behöver därför lämna fritt utrymme runt kärlen (minst 50 centimeter). Vi kan inte tömma kärlet om det ligger ner, är fastlåst, står för nära staket/ mur/ buskage eller står inuti en egenbyggd anläggning.

Kärlen behöver stå högst 1,5 meter från körbar väg och minst 50 cm från varandra. Det är även viktigt att kärlet för matavfall (det bruna kärlet) står till höger och kärlet för restavfall står till vänster, från vägen sett.

I villa- och radhusområden används sopbilar som tömmer sopkärlen med en hydraulisk arm, därför är det viktigt att vi når sopkärlet.

Sorterahemma
Kärlen behöver stå med handtaget och de stora hjulen ut mot gatan. Kärlen behöver stå högst 1,5 meter från körbar väg. Det ska vara lätt att ta tag i handtaget på lockets baksida och rulla sopkärlet till bilen.

I villa- och radhusområden används sopbilar som tömmer sopkärlen med en hydraulisk arm. Därför är det viktigt att kärlen står på plant underlag i gatunivå.

Om något blockerar ditt kärl eller vägen till ditt kärl så kan det inte tömmas. Tänk på hur du placerar din bil eller andra föremål på tömningsdagen.

Vi har inte kunnat komma in i soprummet för att tömma avfallet.

Stämmer ingen av anledningarna?

Om ingen av anlendingarna stämmer eller om ditt kärl behöver repareras kan du göra en reklamation till vår kundservice
via vårt reklamationsformulär.

Vanliga frågor

Publicerad: 2023-05-09 Uppdaterad: 2023-12-05