Tjänsten riktar sig främst till företag och verksamheter men vi kan även sköta miljörum eller miljöhus åt bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

I SRVs servicetjänter ingår

  • Rättsortering i kärlen om det är felsorterat (gäller även för organiskt och brännbart avfall)
  • Sopning av golv och bakom kärl
  • Se till att kärlen ser representativa ut
  • Komplettering av skyltning i rummet och på kärlen vid behov. (Behov av nya skyltar och dekaler rapporteras till kontaktperson för beställning hos SRV.)
  • Rapport av avvikelser till kontaktperson. (Som till exempel trasigt kärl.)
  • Städning runt djupbehållare om den är i direkt anslutning till miljörum eller miljöhus.
  • Samarbete med chaufför som hämtar avfallet.

Se till att det inte blir överfullt i miljöhus och miljörum

För att vi ska kunna utföra vårt jobb måste det vara framkomligt. Om miljöhus och miljörum har blivit överfulla är det inte möjligt att utföra servicetjänsten.

Uppstår en sådan situation informerar vi kontaktpersonen och beställer grovsopshämtning som kommer att debiteras kunden.

Frekvens- och tidsintervall för SRVs servicetjänster

Utförs antingen lika ofta som er befintliga hämtningsfrekvens för avfall är eller efter behov. Men alltid inom ramen för våra ordinarie arbetstider:

Måndag till torsdag klockan 06.00 – 15.00.

Fredag klockan 06.00 – 13.15.

Kontakta kundservice för att beställa SRVs servicetjänster

Publicerad: 2023-05-30 Uppdaterad: 2024-06-28