Gladö återvinningsanläggning

Gladö återvinningsanläggning är framför allt riktad mot företag- och verksamhetskunder. Återvinningsanläggningen finns i Gladö kvarn, strax utanför Huddinge. Här kan du lämna alla typer av avfall.

Betalning

Du kan betala med kontokort direkt i vågstationen. För att betala via faktura behöver du registrera dig först.

Registrera dig som fakturakund Pdf, 689.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Lämnar du asbest kan du bara betala via faktura. Det är viktigt att du fyller i samtliga uppgifter för att registreringen ska kunna behandlas. SRV återvinning AB kommer att ta en kreditupplysning på ditt företag.

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Från och med den första november 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar eller behandlar farligt avfall rapportera det till Naturvårdsverket. Läs mer om spårbarhet och rapportering.

Det här kan du lämna och så här mycket kostar det

Materialförklaringar exkl moms:

Får innehålla papper, wellpapp*, trä och plast.

Får ej innehålla organiskt avfall, med hushållsavfall jämförligt avfall, textil, mattor,

presenningar, takpapp, gummi, PVC, stoppade möbler, ris, löv/gräs, tryckimpregnerat

trä, slipers, rör eller gips. Det gäller även brännbart som lämnas på ÅVC - Återvinningscentralen.

Pris: 930 kr/ton

Måste innehålla minst 50 % brännbart avfall/PTP (se ovan) eller metall.

Får innehålla textil, mattor, presenningar, gummi, PVC, rör, stoppade möbler, ris,

max 10 % deponiavfall (mineralull, gips*, betong, etc.).

Får ej innehålla organiskt avfall, med hushållsavfall jämförligt avfall, elektronik, kemikalier,

farligt avfall (t.ex. ohärdad cement, CFC-isolering), tryckimpregnerat trä, slipers, kassaskåp

eller däck som ej deklarerats.

Pris: 1150 kr/ton

Får innehålla samma avfallstyper som sorterbart blandat avfall, fin, med lägre andel

PTP och/eller högre andel deponiavfall.

* Kan även lämnas som ren fraktion.

Får ej innehålla organiskt avfall, med hushållsavfall jämförligt avfall, elektronik, kemikalier,

farligt avfall (t.ex. ohärdad cement, CFC-isolering), tryckimpregnerat trä, slipers, kassaskåp

eller däck som ej deklarerats.

Pris: 1450 kr/ton

Avfallet måste kunna kontrolleras.

Får innehålla tegel, kakel, mineral- och glasull, betong, blåbetong, max 10 % brännbart

material (presenningar, trä, etc).

Får ej innehålla byggsäckar, farligt avfall (t.ex. ohärdad cement, CFC-isolering),

kassaskåp, elektronik eller kemikalier.

Pris: 1525 kr/ton

Får innehålla alla typer av asbesthaltigt avfall samt alla typer av kassaskåp.

Asbesthaltigt avfall ska vara förpackat.'

Pris: 1525 kr/ton

Får innehålla aluminium, koppar, järn och annat metallskrot.

Får ej innehålla elavfall, kassaskåp eller tryckkärl.

Pris: 0 kr/ton

Endast ren wellpapp.

Får ej innehålla plast, kontorspapper eller pappersförpackningar.

Pris: 0 kr/ton

Endast rent gips.

Får ej innehålla kakel, klinker eller reglar.

Pris: 1500 kr/ton

Bilrutor, armerat glas,

Får ej innehålla grus och sten.

Pris: 910 kr/ton

Rena och sorterade lass för flistillverkning till förbränning.

Får innehålla målat/omålat trä, trämöbler och plywoodskivor.

Får ej innehålla impregnerat trä, oljebehandlat trä, slipers, säckar eller ris och grenar.

Pris: 250 kr/ton

Däck med och utan fälg från lastbil/traktor.

Pris: 200 kr/st

Däck med och utan fälg från personbil.

Pris: 100 kr/st

Matavfall rent källsorterat (ej förpackat)

Pris: 909 kr/ton

Förpackat matavfall löst eller på pall kan ej tas emot från 2018 -

Matavfall pumpbart i tank/bulk

Pris: Offereras

Alkohol

Pris: Offereras

Gräs och löv

Får innehålla gräs och löv.

Får ej innehålla säckar, jord, rötter, matavfall, sopsand eller spillning/gödsel.

Pris: 995 kr/ton

Får innehålla grenar, klipp från buskar och stockar upp till 20 cm i diameter.

Får ej innehålla säckar, jord, rötter, matavfall, sopsand eller spillning/gödsel.

Pris: 600 kr/ton

Får ej innehålla säckar, jord eller sten.

Pris: 1050 kr/ton

Tillägg för öppning av byggsäckar:

Vid öppning och tömning av fler än tre bygg-/storsäckar utgår en avgift på 500 kr

Tillägg för stora/skrymmande föremål 1000-5000 kr

Stora och skrymmande föremål som inte enkelt kan sönderdelas - t. ex. konstgräsmattor,

lekplatser, kabeltrummor och liknande stora föremål medför en extra hanteringskostnad

för SRV och mottagningskostnad måste bedömas från fall till fall.

Om avfallet innehåller avfallstyper eller föremål som inte får förekomma eller deklarerats tar SRV ut hanteringsavgifter för dessa avvikelser beroende på avvikelsens storlek och mängd:

• Omklassning till en annan fraktion. Kostnaden är utöver den felsorterade avfallskostnaden. Kostnad: 1000 kr/lass

• Organiskt/matavfall i lass: 1500-4500 kr/lass

• El i lass: 1500-4500 kr/lass

• Stubbar eller stockar i lass: 1500-4500 kr/lass

• Brännbart i deponilass: 2500-7500 kr/lass

• Föroreningar i lass: 1000-3000 kr/lass

• Farligt avfall/kemikalier/impregnerat trä i lass: 2500-7500 kr/lass

• Personbilsdäck i lass som ej deklarerats: 200 kr/st

• Lastbilsdäck i lass som ej deklarerats: 400 kr/st

SRV förbehåller sig rätten att neka mottagning av försorterat avfall.

Publicerad: 2023-06-02 Uppdaterad: 2023-08-02

Öppettider och vägbeskrivning

Vi har öppet helgfri måndag - fredag kl. 06.30 - 15.30

Hitta hit:
Hökärrsvägen 104, Huddinge
Koordinater: 59.186391, 18.004253