Länk till startsida
Varningsmeddelande

Vi har rättat ett fel i turlistan för mobil ÅVC. Rätt tider är: Krokskär, söndag den 25 april, 09.00-12.00. Bedarön, söndag den 25 april, 13:00 tills det blir klart. Läs mer

Hur ska sopkärlen stå inför tömning?

Var och hur ska sopkärlet vara placerat?

I villa- och radhusområden lämpade för sopbilar som tömmer sopkärlen automatiskt med en hydraulisk arm, är det viktigt:

 • att kärlen står på plant underlag i gatunivå
 • att kärlen står högst 1,5 meter från körbar väg
 • att du lämnar fritt utrymme runt kärlen (minst 50 centimeter)
 • att området ovanför kärlen är fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar
 • att kärlen står på plats från klockan 06.00 tömningsdagen
 • att det är snöröjt och sandat under vintern.
 • att ev. fastfruset avfall är lösgjort. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.
 • att det inte finns trappor eller andra avsatser mellan kärlen och sopbilen
 • att det ska vara lätt att ta tag i handtaget på lockets baksida och rulla sopkärlet till bilen (Sorterahemma)

Som fastighetsägare ansvarar du för att transportvägen fram till tömningsplatsen hålls i framkomligt skick. Enskild väg, samfälld väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för sopbilen. På vintern ska vägen vara skottad och sandad.

Se bild hur sopkärlen ska vara placeradeöppnas i nytt fönster

Sorterahemmakärlens placering

Utöver ovanstående regler ska Sorterahemmakärlen stå med de stora hjulen ut mot gatan.

Matavfallskärlets placering

Kärlets framsida ska placeras med framsidan mot vägen dvs hjulen pekar in mot tomten. Kärlen placeras med 50 cm fritt utrymme runt om och minst 50 cm isär. Det är även viktigt att kärlet för matavfall står till höger och kärlet för restavfall står till vänster - från vägen sett. Vi har även gjort en liten film som visar hur vi vill att de ska stå!

SRVs alla sopkärl (PDF)PDF

Följ SRV:

 • Länk till facebookFacebook
 • Länk till mynewsdeskMyNewsdesk
 • Länk till youtubeYouTube

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515