Länk till startsida
Varningsmeddelande

Information till dig som fått en faktura från oss. Läs mer

Hur ska sopkärlen stå inför tömning?

Var, hur och åt vilket håll ska sopkärlet vara placerat?

I villa- och radhusområden lämpade för sopbilar som tömmer sopkärlen automatiskt med en hydraulisk arm, är det viktigt:

  • att kärlen står på plant underlag i gatunivå
  • att kärlen står högst 1,5 meter från körbar väg
  • att du lämnar fritt utrymme runt kärlen (minst 50 centimeter). Vi kan inte tömma kärlet om det ligger ner, är fastlåst eller står inuti en egenbyggd anläggning. Därför är det viktigt att du på tömningsdagen helt lösgör kärlet och håller transportvägen till tömningsplat­sen för sopkärlet framkomlig.
  • att området ovanför kärlen är fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar
  • att kärlen står på plats från klockan 06.00 tömningsdagen
  • att det är snöröjt och sandat under vintern.
  • att avfallet är emballerat i soppåsar och är lösgjort oavsett vinter eller sommar. Om avfallet inte är lösgjort vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.
  • att det inte finns trappor eller andra avsatser mellan kärlen och sopbilen
  • att det ska vara lätt att ta tag i handtaget på lockets baksida och rulla sopkärlet till bilen (Sorterahemma)

Som fastighetsägare ansvarar du för att transportvägen fram till tömningsplatsen hålls i framkomligt skick. Enskild väg, samfälld väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för sopbilen. På vintern ska vägen vara skottad och sandad.

Sorterahemmakärlens placering

Utöver ovanstående regler ska Sorterahemmakärlen stå med de stora hjulen ut mot gatan.

Se bild hur sopkärlen för Sorterahemma ska vara placerade Öppnas i nytt fönster.

Matavfallskärlets placering

Kärlets framsida ska placeras med framsidan mot vägen dvs hjulen pekar in mot tomten. Kärlen placeras med 50 cm fritt utrymme runt om och minst 50 cm isär. Det är även viktigt att kärlet för matavfall står till höger och kärlet för restavfall står till vänster - från vägen sett.

Se bild hur sopkärlen för restavfall och matavfall ska vara placerade Öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV återvinning AB | Org.nr: 556053-7515