Länk till startsida
Varningsmeddelande

Kundservice stängt måndag 3 oktober Läs mer

Varningsmeddelande

SRVs återvinningsanläggning på Gladö har stängt fredag 30 september Läs mer

Varningsmeddelande

Vi genomför just nu ett systembyte som påverkar vår fakturering och svarstider hos kundservice. Läs mer

Avfallstaxa 2022 - enbostadshus

Detta ingår i taxan:

  • Tömning av kärl enligt fastställt schema.
  • Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,
    lösningsmedel, färger, kemikalier etc) vid SRVs återvinningscentraler.
  • Hämtning året runt på öar utan fast landförbindelse förutsätter att kund är mantalsskriven på adressen eller att fastigheten ligger i ett område där SRV redan har hämtning året runt.

Hämtningsavgifter för olika abonnemang
(alla avgifter är inklusive moms)

I den årliga avgiften ingår en grundavgift (1 260 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgiften och abonnemangsavgiften sammanslagen och baserad på hämtningsintervall varannan vecka.
Abonnemang Källsortering av matavfall

Pris per år

Pris per kvartal

140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 l kärl restavfall

2 238 kr

559,50 kr

140 liter kärl matavfall + 240 l kärl restavfall

2 512 kr

628 kr

Avgift för tillkommande kärl för restavfall (per kärl)140 l kärl

978 kr

244,50 kr

190 l kärl

978 kr

244,50 kr

Felsorteringsavgift 500 kr per tillfälle.


Abonnemang Sorterahemma *

Pris per år

Pris per kvartal

Tömning hushållsavfall + Sorterahemma - förpackningar

2 750 kr

687,50 kr

*Tjänsten är inte möjlig att beställa. Priset gäller endast de hushåll som har tjänsten i dag.

Abonnemang Osorterat mat- och restavfall

Pris per år

Pris per kvartal

140 liter kärl - 190 liter kärl

3 156 kr

789 kr

240 l kärl

3530 kr

882,50 kr

Avgift för tillkommande kärl för osorterat mat- och restavfall
(per kärl)140 - 190 l kärl

1 896 kr

474 kr


Extratjänster för enbostadshus med egna kärl

Tjänst

Pris

Pris per kvartal

Extra hämtning av kärl eller säck utanför ordinarie hämtningsdag
(beställs minst en dag i förväg)

223 kr/kärl/säck

och tillfälle


-

Dragvägstillägg 1,5-10 meter vid enstaka tillfälle

(beställ minst 2 dagar i förväg)

100 kr/hämtställe

och tillfälle

-

Dragvägstillägg 1,5-10 meter

1 289 kr/år

322,25 kr

Hämtning av grovavfall från fastigheten. Minsta mängd du betalar för är 0,5 ton. Vi hämtar max 3 kubikmeter/tillfälle och endast sådant grovavfall som kan hanteras av en person.

834 kr/ton

-

Hämtning av kyl och frys

200 kr/styck


Snabblänkar

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515