Länk till startsida
Varningsmeddelande

Kundservice stängt måndag 3 oktober Läs mer

Varningsmeddelande

SRVs återvinningsanläggning på Gladö har stängt fredag 30 september Läs mer

Varningsmeddelande

Vi genomför just nu ett systembyte som påverkar vår fakturering och svarstider hos kundservice. Läs mer

Avfallstaxa 2022 flerbostadshus

Hämtningsavgifter för olika kärl

(Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter)

Grundavgift

Pris per år

och lägenhet

Flerbostadshus

576 kr


Avgifter för flerbostadshus med kärl,
avgift per kärl

Pris per år,

26

hämtningar

Pris per år,

52

hämtningar

Pris per år,

104

hämtningar

Pris per år,

156

hämtningar

140 liter matavfall

337 kr

674 kr

1 350 kr

2 024 kr

370 liter matavfall

Erbjuds inte

1 782 kr

3 566 kr

5 348 kr

190 liter restavfall

317 kr

635 kr

1 268 kr

1 906 kr

240 liter restavfall

401 kr

802 kr

1 604 kr

2 406 kr

370 liter restavfall

616 kr

1 237 kr

2 474 kr

3 709 kr

660 liter restavfall

1 101 kr

2 206 kr

4 412 kr

6 620 kr

190 liter, osorterat mat- och restavfall

571 kr

1 143 kr

2 281 kr

3 430 kr

240 liter, osorterat mat- och restavfall

721 kr

1 444 kr

2 880 kr

4 332 kr

370 liter, osorterat mat- och restavfall

1 110 kr

2 227 kr

4 442 kr

6 679 kr

660 liter, osorterat mat- och restavfall

1 980 kr

3 971 kr

7 921 kr

11 913 kr

Felsorteringsavgift för matavfall,

per tillfälle och kärl

500 kr

500 kr

500 kr

500 kr


Dragvägens längd - per kärl

Pris per år,

26

hämtningar

Pris per år,

52

hämtningar

Pris per år,

104

hämtningar

Pris per år,

156

hämtningar

Dragvägstillägg, per påbörjad 10 meter, utöver

10 meter

433 kr

866 kr

1 731 kr

2 597 kr


Extra tjänster

Tjänst

Avgift per kärl

Extra hämtning, 140 liter matavfall

739 kr

Extra hämtning, 370 liter restavfall

742 kr

Extra hämtning, 660 liter restavfall

757 kr

Extra hämtning,

370 liter osorterat mat- och restavfall

759 kr

Extra hämtning,

660 liter osorterat mat- och restavfall

788 krHämtningsavgifter flerbostadshus
för bottentömmande behållare och sopsug
(Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter)

Tjänst

Pris per år,

26

hämtningar

Pris per år,

52

hämtningar

Pris per år,

104

hämtningar

Pris per år,

156

hämtningar

Matavfall

Upp till 1,0 kbm

3 722 kr

7 445 kr

14 889 kr

22 334 kr

1,1 - 1,5 kbm

4 712 kr

9 425 kr

18 850 kr

28 275 kr

1,6 - 2,5 kbm

6 693 kr

13 385 kr

26 771 kr

40 156 kr

2,6 - 3,5 kbm

8 673 kr

17 346 kr

34 692 kr

52 038 kr

3,6 - 5,0 kbm

11 643 kr

23 287 kr

46 574 kr

69 861 kr

Restavfall

Upp till 1,5 kbm

3 688 kr

7 375 kr

14 751kr

22 126 kr

1,6 - 2,0 kbm

4 336 kr

8 673 kr

17 345 kr

26 018 kr

2,1 - 3,0 kbm

5 634 kr

11 267 kr

22 534 kr

33 800 kr

3,1 -4,0 kbm

6 931 kr

13 861 kr

27 722 kr

41 583 kr

4,1 -5,0 kbm

8 228 kr

16 455 kr

32 911 kr

49 366 kr

Osorterat mat- och restavfall

Upp till 1,5 kbm

6 926 kr

13 853 kr

27 706 kr

41 559 kr

1,6 - 2,0 kbm

8 655 kr

17 309 kr

34 618 kr

51 928 kr

2,1 - 3,0 kbm

12 111 kr

24 222 kr

48 444 kr

72 665 kr

3,1 -4,0 kbm

15 567 kr

31 134 kr

62 269 kr

93 403 kr

4,1 -5,0 kbm

19 023 kr

38 047 kr

76 094 kr

114 141 kr

Sopsug

Tömning med mobil sopsug


2 486 kr

per timme

2 486 kr

per timme

2 486 kr

per timme

Tömning med stationär sopsug 1 413 per tömning

 1 413 per tömning

 1 413 per tömning

Behandlingsavgift


626 kr

per ton

626 kr

per ton

626 kr

per ton

Hämtningsavgifter för grovavfall
(Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter)


Extra tjänster

Pris

Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år

1 909 kr per ton

Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år

1 353 kr/år

Enstaka hämtning av grovavfall efter beställning

667 kr per kbm

Snabblänkar

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515