Länk till startsida
Varningsmeddelande

Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer

Avfallstaxa 2023 flerbostadshus

Hämtningsavgifter för olika kärl, alla avgifter är inklusive moms.

Grundavgift

Pris per år

och lägenhet

Flerbostadshus

990 kr


Avgifter för flerbostadshus med kärl,
avgift per kärl

Pris per år,

26

hämtningar

Pris per år,

52

hämtningar

Pris per år,

104

hämtningar

Pris per år,

156

hämtningar

140 liter matavfall

200 kr

400 kr

800 kr

1 200 kr

370 liter matavfall

Erbjuds inte

984 kr

1 967 kr

2 952 kr

190 liter restavfall

625 kr

1 250 kr

2 502 kr

3 753 kr

240 liter restavfall

790 kr

1 581 kr

3 162 kr

4 743 kr

370 liter restavfall

1 218 kr

2 436 kr

4 872 kr

7 308 kr

660 liter restavfall

2 248 kr

4 495 kr

8 990 kr

13 485 kr

190 liter, osorterat mat- och restavfall

1 126 kr

2 252 kr

4 504 kr

6 756 kr

240 liter, osorterat mat- och restavfall

1 422 kr

2 845 kr

5 609 kr

8 535 kr

370 liter, osorterat mat- och restavfall

2 193 kr

4 386 kr

8 772 kr

13 158 kr

660 liter, osorterat mat- och restavfall

3 911 kr

7 822 kr

15 644 kr

23 466 kr

Felsorteringsavgift för matavfall,

per tillfälle och kärl

500 kr

500 kr

500 kr

500 kr


Dragvägstillägg

Pris per kärl och meter

Dragvägstillägg > 1,5 - 10 meter.

106 kr

Extra tjänster

Tjänst

Avgift per kärl

Extra hämtning, 140 liter matavfall

607 kr

Extra hämtning, 370 liter restavfall

647 kr

Extra hämtning, 660 liter restavfall

684 kr

Extra hämtning,

370 liter osorterat mat- och restavfall

684 kr

Extra hämtning,

660 liter osorterat mat- och restavfall

750 kr

Hämtningsavgifter flerbostadshus
för bottentömmande behållare och sopsug
(Alla avgifter är inklusive moms.)

Tjänst

Pris per år,

26

hämtningar

Pris per år,

52

hämtningar

Pris per år,

104

hämtningar

Pris per år,

156

hämtningar

Extra hämtning

Matavfall

Pris per tillfälle

Upp till 1,0 kbm

2 624 kr

5 248 kr

 10 496 kr

 15 744 kr

701 kr

1,1 - 1,5 kbm

4 712 kr

9 425 kr

18 850 kr

28 275 kr

751 kr

1,6 - 2,5 kbm

6 693 kr

13 385 kr

26 771 kr

40 156 kr

852 kr

2,6 - 3,5 kbm

8 673 kr

17 346 kr

34 692 kr

52 038 kr

953 kr

Restavfall


Upp till 1,5 kbm

3 338 kr

6 676 kr

13 352 kr

20 028 kr

728 kr

1,6 - 2,0 kbm

4 451 kr

8 902 kr

17 804kr

26 706 kr

771 kr

2,1 - 3,0 kbm

6 677 kr

13 353 kr

26 706 kr

40 059 kr

867 kr

3,1 -4,0 kbm

8 902 kr

17 804 kr

35 608 kr

53 412 kr

942 kr

4,1 -5,0 kbm

11 128 kr

22 256 kr

44 512 kr

66 768 kr

1 028 kr

Osorterat mat- och restavfall


Upp till 1,5 kbm

6 926 kr

13 853 kr

27 706 kr

41 559 kr

831 kr

1,6 - 2,0 kbm

8 655 kr

17 309 kr

34 618 kr

51 928 kr

908 kr

2,1 - 3,0 kbm

12 111 kr

24 222 kr

48 444 kr

72 665 kr

1 062 kr

3,1 -4,0 kbm

15 567 kr

31 134 kr

62 269 kr

93 403 kr

1 216 kr

4,1 -5,0 kbm

19 023 kr

38 047 kr

76 094 kr

114 141 kr

1 370 kr

Sopsug


Tjänst

Pris

Tömning med stationär sopsug (lastväxlarcontainer)

1 875 kr per tömning

Tömning mobil sopsug

3 297 kr per timme

Behandling, pris per ton

755 kr per ton

Hämtningsavgifter för grovavfall
(Alla avgifter är inklusive moms.)


Extra tjänster

Pris

Hämtning av grovavfall, pris per ton. minidebitering 0,5 ton

2 531 kr per ton

Snabblänkar

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV återvinning AB | Org.nr: 556053-7515