Länk till startsida
Varningsmeddelande

Just nu har vi fördröjningar i sophämtningen och längre svarstider i kundservice på grund av Covid-19. Läs mer

Varningsmeddelande

När det är minusgrader finns risken att blöta och fuktiga matavfallspåsar fryser fast i kärlen för matavfall. För att undvika detta vill vi dela med oss av några tips. Läs mer

Avfallstaxa 2022 flerbostadshus

Hämtningsavgifter för olika kärl

(Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter)

Grundavgift

Pris per år

och lägenhet

Flerbostadshus

576 kr


Avgifter för flerbostadshus med kärl,
avgift per kärl

Pris per år,

26

hämtningar

Pris per år,

52

hämtningar

Pris per år,

104

hämtningar

Pris per år,

156

hämtningar

140 liter matavfall

859 kr

1 719 kr

3 437 kr

5 156 kr

370 liter matavfall

Erbjuds inte

2 827kr

5 653 kr

8 480 kr

190 liter restavfall

647 kr

1 294 kr

2 588 kr

3 882kr

240 liter restavfall

884 kr

1 767 kr

3 534kr

5 301 kr

370 liter restavfall

1 079 kr

2 158 kr

4 316 kr

6 475 kr

660 liter restavfall

994 kr

1 988 kr

3 975 kr

5 963 kr

190 liter, osorterat mat- och restavfall

1 037 kr

2 075 kr

4 149 kr

6 224 kr

240 liter, osorterat mat- och restavfall

1 173 kr

2 345 kr

4 690 kr

7 036 kr

370 liter, osorterat mat- och restavfall

1 525 kr

3 050 kr

6 101 kr

9 151 kr

660 liter, osorterat mat- och restavfall

1 836 kr

3 672 kr

7 344 kr

11 016 kr

Felsorteringsavgift för matavfall,

per tillfälle och kärl

500 kr

500 kr

500 kr

500 kr


Dragvägens längd - per kärl

Pris per år,

26

hämtningar

Pris per år,

52

hämtningar

Pris per år,

104

hämtningar

Pris per år,

156

hämtningar

Dragvägstillägg, per påbörjad 10 meter, utöver

10 meter

433 kr

866 kr

1 731 kr

2 597 kr


Extra tjänster

Tjänst

Avgift per kärl

Extra hämtning, 140 liter matavfall

739 kr

Extra hämtning, 370 liter restavfall

742 kr

Extra hämtning, 660 liter restavfall

757 kr

Extra hämtning,

370 liter osorterat mat- och restavfall

759 kr

Extra hämtning,

660 liter osorterat mat- och restavfall

788 krHämtningsavgifter flerbostadshus
för bottentömmande behållare och sopsug
(Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter)

Tjänst

Pris per år,

26

hämtningar

Pris per år,

52

hämtningar

Pris per år,

104

hämtningar

Pris per år,

156

hämtningar

Matavfall

Upp till 1,0 kbm

2 978 kr

5 956 kr

11 911 kr

17 867 kr

1,1 - 1,5 kbm

3 770 kr

7 540 kr

15 080 kr

22 620 kr

1,6 - 2,5 kbm

5 354 kr

10 708 kr

21 417 kr

32 125 kr

2,6 - 3,5 kbm

6 938 kr

13 877 kr

27 754 kr

41 631 kr

3,6 - 5,0 kbm

9 315 kr

18 630 kr

37 259 kr

55 889 kr

Restavfall

Upp till 1,5 kbm

2 950 kr

5 900 kr

11 801 kr

17 701 kr

1,6 - 2,0 kbm

3 469 kr

6 938 kr

13 876 kr

20 814 kr

2,1 - 3,0 kbm

4 507 kr

9 013 kr

18 027 kr

27 040 kr

3,1 -4,0 kbm

5 544 kr

11 089 kr

22 178 kr

33 267 kr

4,1 -5,0 kbm

6 582 kr

13 164 kr

26 329 kr

39 493 kr

Osorterat mat- och restavfall

Upp till 1,5 kbm

5 541 kr

11 082 kr

22 165 kr

33 247 kr

1,6 - 2,0 kbm

6 924 kr

13 847 kr

27 695 kr

41 542 kr

2,1 - 3,0 kbm

9 689 kr

19 377 kr

38 755 kr

58 132 kr

3,1 -4,0 kbm

12 454 kr

24 908 kr

49 815 kr

74 723 kr

4,1 -5,0 kbm

15 219 kr

30 438 kr

60 875 kr

91 313 kr

Sopsug

Tömning med mobil sopsug


2 486 kr

per timme

2 486 kr

per timme

2 486 kr

per timme

Tömning med stationär sopsug 1 413 per tömning

 1 413 per tömning

 1 413 per tömning

Behandlingsavgift


626 kr

per ton

626 kr

per ton

626 kr

per ton

Hämtningsavgifter för grovavfall
(Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter)


Extra tjänster

Pris

Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år

1 909 kr per ton

Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år

1 353 kr/år

Enstaka hämtning av grovavfall efter beställning

667 kr per kbm

Snabblänkar

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515