Länk till startsida
Varningsmeddelande

Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer

Avfallstaxa 2023- fritidshus

Detta ingår i taxan:

  • Tömning av kärl eller hämtning av säck för hushållsavfall. Hämtning sker normalt varannan vecka.
  • Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, kemikalier etcetera) vid SRVs återvinningscentraler.
  • Sommarhämtning sker under perioden vecka 18 till 41.

Hämtningsavgifter för olika abonnemang
(alla avgifter är inklusive moms)

I den årliga avgiften ingår en grundavgift för fritidshus (1 020 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgiften och abonnemansavgiften sammanslagen.

Fritidshus enbostadshus - fastland


Abonnemang Osorterat mat- och restavfall

Pris per år,

enskilda fastigheter

Osorterat mat- och restavfall 190 l kärl

2 102 kr


Fritidshus gemensamhetsanläggning - fastland

Priserna gäller vid samfakturering för till exempel samfällighetsförening.

Abonnemang Källsortering av matavfall

Erbjuds bara till gemensamhetsanläggningar

Pris per år, hämtning

varje vecka

Pris per år, hämtning

varannan vecka

Källsortering matavfall + 370 l kärl restavfall

2 533 kr

1 777 kr

Källsortering matavfall + 660 l kärl restavfall

3 411 kr

2 216 kr

Osorterat mat- och restavfall 370 liter

3 443 kr

2 232 kr

Osorterat mat- och restavfall 660 liter

5 003 kr

3 011 kr
Fritidshus gemensamhetsanläggning - fastland

Priserna gäller vid enskild fakturering till fastighetsinnehavare.

Abonnemang Källsortering av matavfall

Pris per

hushåll och år (behållare upp till 75 liter per hushåll och vecka)

Pris per

hushåll och år (behållare mer än 75 liter per hushåll och vecka)

Källsortering av matavfall

1 753 kr

1 899 kr

Osorterat mat- och restavfall

1 900 kr

2 076 kr
Extratjänster för fritidshus - fastland

Tjänst

Pris

Extra hämtning av kärl utanför ordinarie hämtningsdag
(beställs minst en dag i förväg).

247 kr

per kärl

och tillfälle

Hämtning av grovavfall från fastigheten. Pris per ton, minsta avgift 0,5 ton.

2 531 kr per ton

Hämtning av kyl och frys

215 kr/st

Fritidshus - skärgård

Hämtning av säck, 12 hämtningar per år


Storlek

Pris per år, hämtning

vid enskild fastighet

210 liter (säck)

2 373 krSnabblänkar

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV återvinning AB | Org.nr: 556053-7515