Länk till startsida
Varningsmeddelande

Kundservice stängt måndag 3 oktober Läs mer

Varningsmeddelande

SRVs återvinningsanläggning på Gladö har stängt fredag 30 september Läs mer

Varningsmeddelande

Vi genomför just nu ett systembyte som påverkar vår fakturering och svarstider hos kundservice. Läs mer

Avfallstaxa 2022

Slamtömning enbostadshus och fritidshus

Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst en gång vartannat år.

Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning och reningsverk ska hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus.

Slamtömningsavgiften består av tre delar: priset för valt abonnemang + behandlingsavgift x antalet kbm som din tank rymmer + eventuell extra slangdragning för att kunna nå fram till din tank.

Slamtömningsavgifter och tjänster
(Alla avgifter är inklusive moms)

Slamtömning fastland

Enligt avfallsföreskrifterna föreskriven tömning, under veckor som aviseras i förväg av SRV.

Typ av tömning

Pris/tömning

0-3 kbm

Pris/tömning

3-6 kbm

Ekonomitömning. Sker när vi är i området någon gång under en angiven 2 veckorsperiod.

868 kr

1 173 kr

Avtalad tömning (beställd av kunden minst en vecka innan och inplanerad av SRV)

1 076 kr

1 381 kr

Extra tömning avser tömning efter kundens beställning, utanför schema för ekonomitömning.

1 201 kr

1 508 kr

Akuttömning sker senast dagen efter bokningstillfället (helgfri veckodag). Akuttömningar som bokas före 11:30 på fredagar töms samma dag. Akuttömning i skärgården utförs inte kommande arbetsdag, utan så snart det går att planera in.

1 950 kr

2 255 kr

Jourtömning avser tömning som sker lördag, söndag , helgdag eller efter kl. 16 på vardagar.

4 357 kr

4 357 kr

Behandlingsavgift tillkommer (behandlingspris x antalet kbm din tank rymmer)

148 kr per kbm tank- eller brunnsvolym

Volym utöver 6 kbm

145 kr per påbörjad kbmÖvriga tjänster fastland

Tjänst

Pris

Slangdragning utöver 10 m

299 kr per påbörjat 10-tal meter

Extra personal

428 kr per person och timme 

Behandling av filtermaterial från fosforfällor

1 535 kr per ton

Ej framkomlig väg till brunn/tank pga hinder i vägen, frusen koppling, ej röjt på tomten eller liknande.

759 kr per tillfälle

Slamavskiljare i direkt anslutning till annan anläggning och som töms i samband med denna

231 kr per tömning

(max 3 kbm)

Extra arbete, exempelvis när specialfordon som TMA-bil, slamkärra eller spol- och sugbil behöver nyttjas. Debiteras per timme från det att bilen lämnar entreprenören till dess att uppdraget är slutfört och bilen är åter entreprenören.

1 472 kr per timme

Slamtömning skärgård

Typ av tömning

Pris/tömning

0-3 kbm

Pris/tömning

3-6 kbm

Ekonomitömning (schemalagda
tömningar under veckor som
aviseras i förväg av SRV)

868 kr

1 173 kr

Extratömning inklusive färjetransport

9 639 kr

9 639 kr

Behandlingsavgift

148 kr per kbm brunns-/tankvolym

-

Volym utöver 6 kbm

145 kr per påbörjad kbm

-


Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515