Länk till startsida
Varningsmeddelande

Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer

Avfallstaxa 2023 för slamtömning i enbostadshus och fritidshus

För enbostadshus ska slamtömning göras minst två gånger per år av tank (WC) och minst en gång per år av avskiljare (BDT). För fritidshus ska slamtömning göras minst en gång per år av tank (WC) och minst en gång vartannat år av avskiljare (BDT).

Ditt miljökontor eller ledningsägare kan bevilja dispens. Entreprenör kan inte bevilja dispens.

Om du har frågor om tillstånd gällande anläggning eller uppehåll i slamtömning kan du vända dig till din kommuns miljökontor eller ledningsägare.

Huddinge kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledningsägare Stockholm Vatten AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Botkyrka kommuns miljökontor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För Haninge och Nynäshamn kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Salems kommuns miljökontor Länk till annan webbplats.

Slamtömningsavgiften består av tre delar

  1. Priset för valt abonnemang
  2. Behandlingsavgift gånger antalet kubikmeter som din tank rymmer. Behandlingsavgiften ingår i slamtömningspriset som anges i tabellerna nedan.
  3. Eventuell extra slangdragning för att kunna nå fram till din tank. (Slangdragning gäller endast redan befintliga anläggningar där vi tidigare har godkänt extra slangdragningar. Vid nya anläggningar får det vara max 10 meter från slambilens uppställningsplats till anläggningen. Längre avstånd än 10 meter kräver att kunden införskaffar egen sugslang.)
Slamtömningsavgifter och tjänster
(Alla avgifter är inklusive moms)

Slamtömning fastland

Enligt avfallsföreskrifterna föreskriven tömning, under veckor som aviseras i förväg av SRV.

Typ av tömning

Pris/tömning

0-3 kbm

Pris/tömning

3,1-6 kbm

Pris per påbörjad kbm över 6 kbm

Ekonomitömning. Sker när vi är i området någon gång under en angiven 2 veckorsperiod.

1 487 kr

2 337 kr

164 kr

Avtalad tömning (beställd av kunden minst en vecka innan och inplanerad av SRV)

1 723 kr

2 573 kr

164 kr

Extra tömning slam avser tömning efter kundens beställning, utanför schema för ekonomitömning.

1 865 kr

2 717 kr

164 kr

Akuttömning slam sker senast dagen efter skriftlig bokningsbekräftelse från oss (helgfri veckodag). Akuttömningar som bokas före 11:30 på fredagar töms samma dag. Akuttömning i skärgården utförs inte kommande arbetsdag, utan så snart det går att planera in.

2 713 kr

3 563 kr

164 kr

Jourtömning slam avser tömning som sker lördag, söndag , helgdag eller efter kl. 16 på vardagar.

5 440 kr

5 944 kr

164 kr

Överfylld brunn/tank

350 kr per kbm brunns/tankvolym


Slamtömning skärgård

Typ av tömning

Pris/tömning

0-3 kbm

Pris/tömning

3,1-6 kbm

Pris per påbörjad kbm
över 6 kbm

Ekonomitömning (schemalagda
tömningar under veckor som
aviseras i förväg av SRV)

1 487 kr

2 337 kr

164 kr

Extratömning inklusive färjetransport

11 425 kr

11 929 kr

164 kr

Överfylld brunn/tank

350 kr per kbm brunns-/tankvolym

Övriga tjänster slamtömning

Tjänst

Pris

Yttrandeavgift för ny anläggning eller befintlig anläggning, pris per tillfälle

2 765 kr

Bomkörning till exempel Ej framkomlig väg till brunn/tank, fastfrusna lock eller låst anläggning, pris per tillfälle.

860 kr

Slangdragning utöver 10 meter, per påbörjat 10-tal meter

338 kr

Material från fosforfällor pris per ton

1 737 kr

Specialfordon

OBS! Det tillkommer debitering för körtid samt tömnings- och behandlingsavgift.

Slam/kombibil (slamsugning och påfyllning av vatten)

1 733 kr per timme

TMA-bil (skyddsbil)

1 415 kr per timme

Kranbil

1 680 kr per timme

Hetvattenspolning

2 299 kr per timme

Bil och släp

2 069 kr per timme

Slamkärra och liten garagebil

4 420 kr per tillfälle

Extra personal till exempel tungt lock eller lång slangdragning.

485 kr per person och timme

 

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV återvinning AB | Org.nr: 556053-7515