Länk till startsida
Varningsmeddelande

Alla våra återvinningscentraler har stängt fredag 9 december. Välkommen tillbaka lördag 10 december. Läs mer

Varningsmeddelande

Har du fått ett vykort från oss? Här uppdaterar du dina kontaktuppgifter. Läs mer

Avfallstaxa 2022 för slamtömning i enbostadshus och fritidshus

För enbostadshus ska slamtömning göras minst två gånger per år av tank (WC) och minst en gång per år av avskiljare (BDT). För fritidshus ska slamtömning göras minst en gång per år av tank (WC) och minst en gång vartannat år av avskiljare (BDT).

Ditt miljökontor eller ledningsägare kan bevilja dispens. Entreprenör kan inte bevilja dispens.

Om du har frågor om tillstånd gällande anläggning eller uppehåll i slamtömning kan du vända dig till din kommuns miljökontor eller ledningsägare.

  • Huddinge Miljökontor/ ledningsägare Stockholm Vatten AB
  • Botkyrka Miljökontor
  • Haninge Miljökontor
  • Nynäshamn Miljökontor
  • Rönninge Salem Miljökontoret

Slamtömningsavgiften består av tre delar

  1. Priset för valt abonnemang
  2. Behandlingsavgift gånger antalet kubikmeter som din tank rymmer.
  3. Eventuell extra slangdragning för att kunna nå fram till din tank. (Slangdragning gäller endast redan befintliga anläggningar där vi tidigare har godkänt extra slangdragningar. Vid nya anläggningar får det vara max 10 meter från slambilens uppställningsplats till anläggningen. Längre avstånd än 10 meter kräver att kunden införskaffar egen sugslang.)
Slamtömningsavgifter och tjänster
(Alla avgifter är inklusive moms)

Slamtömning fastland

Enligt avfallsföreskrifterna föreskriven tömning, under veckor som aviseras i förväg av SRV.

Typ av tömning

Pris/tömning

0-3 kbm

Pris/tömning

3-6 kbm

Ekonomitömning. Sker när vi är i området någon gång under en angiven 2 veckorsperiod.

868 kr

1 173 kr

Avtalad tömning (beställd av kunden minst en vecka innan och inplanerad av SRV)

1 076 kr

1 381 kr

Extra tömning avser tömning efter kundens beställning, utanför schema för ekonomitömning.

1 201 kr

1 508 kr

Akuttömning sker senast dagen efter bokningstillfället (helgfri veckodag). Akuttömningar som bokas före 11:30 på fredagar töms samma dag. Akuttömning i skärgården utförs inte kommande arbetsdag, utan så snart det går att planera in.

1 950 kr

2 255 kr

Jourtömning avser tömning som sker lördag, söndag , helgdag eller efter kl. 16 på vardagar.

4 357 kr

4 357 kr

Behandlingsavgift tillkommer (behandlingspris x antalet kbm din tank rymmer)

148 kr per kbm tank- eller brunnsvolym

Volym utöver 6 kbm

145 kr per påbörjad kbmÖvriga tjänster fastland

Tjänst

Pris

Slangdragning utöver 10 m

299 kr per påbörjat 10-tal meter

Extra personal

428 kr per person och timme 

Behandling av filtermaterial från fosforfällor

1 535 kr per ton

Ej framkomlig väg till brunn/tank pga hinder i vägen, frusen koppling, ej röjt på tomten eller liknande.

759 kr per tillfälle

Slamavskiljare i direkt anslutning till annan anläggning och som töms i samband med denna

231 kr per tömning

(max 3 kbm)

Extra arbete, exempelvis när specialfordon som TMA-bil, slamkärra eller spol- och sugbil behöver nyttjas. Debiteras per timme från det att bilen lämnar entreprenören till dess att uppdraget är slutfört och bilen är åter entreprenören.

1 472 kr per timme

Slamtömning skärgård

Typ av tömning

Pris/tömning

0-3 kbm

Pris/tömning

3-6 kbm

Ekonomitömning (schemalagda
tömningar under veckor som
aviseras i förväg av SRV)

868 kr

1 173 kr

Extratömning inklusive färjetransport

9 639 kr

9 639 kr

Behandlingsavgift

148 kr per kbm brunns-/tankvolym

-

Volym utöver 6 kbm

145 kr per påbörjad kbm

-


Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515