Länk till startsida
Varningsmeddelande

Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer

Avfallstaxa 2023 - verksamheter

Alla avgifter är inklusive moms.

Grundavgift för verksamheter är 550 kronor per år. Nedan följer ett axplock av våra vanligaste tjänster för verksamheter. För att se alla våra tjänster kan du läsa PDF:en längst ner på sidan.

Avgifter för tömning av kärl, per år

Tjänst

Pris per år, 26 hämtningar

Pris per år, 52 hämtningar

Pris per år, 104 hämtningar

Pris per år, 156 hämtningar

Avgifter per kärl

140 l, matavfall

186 kr

373 kr

746 kr

1119 kr

140 l, restavfall

625 kr

1 251 kr

2 502 kr

3 753 kr

190 l, restavfall

625 kr

1 251 kr

2 502 kr

3 753 kr

240 l, restavfall

790 kr

1 581 kr

3 162 kr

4 743 kr

370 l, restavfall

1 218 kr

2 436 kr

4 872 kr

7 308 kr

660 l, restavfall

2 173 kr

4 346 kr

8 692 kr

13 038 kr

140 l, osorterat mat- och restavfall

1 126 kr

2 252 kr

4 504 kr

6 756 kr

190 l, osorterat mat- och restavfall

1 126 kr

2 252 kr

4 504 kr

6 756 kr

240 l, osorterat mat- och restavfall

1 422 kr

2 845 kr

5 690 kr

8 535 kr

370 l, osorterat mat- och restavfall

2 193 kr

4 386 kr

8 772 kr

13 158 kr

660 l, osorterat mat- och restavfall

3 911 kr

7 822 kr

15 644 kr

23 466 kr

Felsorteringsavgift

500 kr per tillfälle och kärl

Dragvägstillägg


Dragvägstillägg

Pris per meter och kärl

Dragvägstillägg >1,5- 10 meter.

106 kr

Extra hämtning

Tjänst

Pris per kärl

Extra hämtning


140 l kärl, matavfall

607 kr

140 l kärl, restavfall

619 kr

190 l kärl, restavfall

624 kr

240 l kärl, restavfall

630 kr

370 l kärl, restavfall

647 kr

660 l kärl, restavfall

684 kr

140 l kärl, osorterat mat- och restavfall

643 kr

190 l kärl, osorterat mat- och restavfall

643 kr

240 l kärl, osorterat mat- och restavfall

655 kr

370 l kärl, osorterat mat- och restavfall

684 kr

660 l kärl, osorterat mat- och restavfall

750 kr

Bottentömmande behållare

Tjänst

Pris per år,

26

hämtningar

Pris per år,

52

hämtningar

Pris per år,

104

hämtningar

Pris per år,

156

hämtningar

Extra hämtning

Matavfall

Pris per tillfälle

Upp till 1,0 kbm

2 624 kr

5 248 kr

10 496 kr

15 744 kr

701 kr

1,1 - 1,5 kbm

3 936 kr

7 871 kr

15 742 kr

23 613 kr

751 kr

1,6 - 2,5 kbm

6 560 kr

13 119 kr

26 238 kr

39 357 kr

852 kr

2,6 - 3,5 kbm

9 180 kr

18 367 kr

36 734 kr

55 101 kr

953 kr

Restavfall


Upp till 1,5 kbm

3 338 kr

6 676 kr

13 352 kr

20 028 kr

728 kr

1,6 - 2,0 kbm

4 451 kr

8 902 kr

17 804 kr

26 706 kr

771 kr

2,1 - 3,0 kbm

6 677 kr

13 353 kr

26 706 kr

40 059 kr

857 kr

3,1 - 4,0 kbm

8 902 kr

17 804 kr

35 608 kr

53 412 kr

942 kr

4,1 - 5,0 kbm

11 128 kr

22 256 kr

44 512 kr

66 768 kr

1 028 kr

Osorterat mat- och restavfall


Upp till 1,5 kbm

6 009 kr

12 017 kr

24 034 kr

36 051 kr

831 kr

1,6 - 2,0 kbm

8 012 kr

16 024 kr

32 048 kr

48 072 kr

908 kr

2,1 - 3,0 kbm

12 018 kr

24 036 kr

72 108 kr

72 108kr

1 062 kr

3,1 - 4,0 kbm

16 024 kr

32 048 kr

96 144 kr

96 144 kr

1 216 kr

4,1 - 5,0 kbm

20 030 kr

40 059 kr

120 177kr

120 177 kr

1 370 kr

Fettavskiljare

Avgift beräknas genom tömningsavgift + eventuella tillägg.

Tjänst

Pris inklusive behandlingsavgift

Tömning 0-3 kbm

3 137 kr

per tillfälle

Tömning 3,1-6 kbm

5 213 kr

per tillfälle

Tömning 6,1-9 kbm

7 294 kr

per tillfälle

Tömning 9,1-12 kbm

9 373 kr

per tillfälle

Tömning 12,1-15 kbm

11 453 kr

per tillfälle

Jourtömning upp till 3 kbm

5 440 kr

per tillfälle

Sug- och spolbil med ånga (debitering sker även för körtid)

2 445 kr

per timme

Specialfordon (debitering sker även för körtid)

3 338 kr

per timme

Bomkörning

860 kr

per tillfälle

Extra personal

485 kr per person

och timme


Här kan du läsa avfallstaxan för kalenderåret 2023 i sin helhet.

Avfallstaxa 2023 - alla tjänster och abonnemang i PDF-format. Pdf, 533.1 kB.

Snabblänkar

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV återvinning AB | Org.nr: 556053-7515