Länk till startsida
Varningsmeddelande

När det är minusgrader finns risken att blöta och fuktiga matavfallspåsar fryser fast i kärlen för matavfall. För att undvika detta vill vi dela med oss av några tips. Läs mer

Renhållningstaxa 2021

Enbostadshus

Detta ingår i taxan:

  • Tömning av kärl.
  • Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,
    lösningsmedel, färger, kemikalier etc) vid SRVs återvinningscentraler.
  • Hämtning av kyl- och frysskåp vid uppställningsplats som anvisas av SRV.
  • Hämtning året runt på öar utan fast landförbindelse förutsätter att kund är mantalsskriven på adressen eller att fastigheten ligger i ett område där SRV redan har befintlig året runt hämtning.

Hämtningsavgifter för olika abonnemang
(alla avgifter är inklusive moms)

I den årliga avgiften ingår en grundavgift (1 141 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgiften och abonnemansavgiften sammanslagen.
Abonnemang Källsortering av matavfall

Pris per år

Pris per kvartal

140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 l kärl restavfall

2 095 kr

523,75 kr

140 liter kärl matavfall + 240 l kärl restavfall

2 362 kr

590,50 kr

Avgift för tillkommande kärl för restavfall (per kärl)190 l kärl

1 208 kr

302 kr

240 l kärl

3 244 kr

811 kr

Felsorteringsavgift 500 kr per tillfälle.


Abonnemang Sorterahemma

Pris per år

Pris per kvartal

Tömning hushållsavfall + Sorterahemma - förpackningar

2 595 kr

648,75 kr

Tillkommande 140 liter kärl för restavfall

268 kr

67 kr


Abonnemang Blandat mat- och restavfall

Pris per år

Pris per kvartal

140 liter kärl - 190 liter kärl

2 991 kr

747,75 kr

240 l kärl

3 355 kr

838,75 kr

Avgift för tillkommande kärl för blandat mat- och restavfall
(per kärl)140 - 190 l kärl

1 850 kr

462,50 kr

240 l kärl

3 741 kr

935,25 kr


Extratjänster för enbostadshus med egna kärl

Tjänst

Pris

Pris per kvartal

Extra hämtning av kärl eller säck utanför ordinarie hämtningsdag
(beställs minst en dag i förväg)

218 kr/kärl/säck

och tillfälle


-

Dragvägstillägg 1,5-10 meter vid enstaka tillfälle

(beställ minst 2 dagar i förväg)

98 kr/hämtställe

och tillfälle

-

Dragvägstillägg 1,5-10 meter

1 258 kr/år

314,50 kr

Hämtning av grovavfall från fastigheten

Avfallet ska kunna hanteras av en person

637 kr/kubikmeter

-

Snabblänkar

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515