Länk till startsida
Varningsmeddelande

När det är minusgrader finns risken att blöta och fuktiga matavfallspåsar fryser fast i kärlen för matavfall. För att undvika detta vill vi dela med oss av några tips. Läs mer

Renhållningstaxa 2021

Gemensamhetsanläggning

Hämtningsavgifter för olika kärl
(Alla avgifter är inklusive moms)

I den årliga avgiften ingår en grundavgift (1 141 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgiften och abonnemansavgiften sammanslagen.
Abonnemang - faktura per hushåll

Pris per år

Pris per kvartal

Gemensamhetsanläggning - Källsortering av Matavfall

1709 kr

427,75 kr

Gemensamhetsanläggning - Källsortering av Matavfall – Kärlskåp

1 852 kr

463 kr

Gemensamhetsanläggning - Osorterat

2 256 kr

564 kr
Dragvägens längd - faktura per hushåll

Pris per år

Pris per kvartal

Dragvägstillägg, per påbörjat 10-tal meter, utöver 10 meter

1 045 kr

261,25 kr


Hämtningsavgifter för bottentömmande behållare
(Alla avgifter är inklusive moms)

Avgifter och abonnemang

Pris per år

Pris per kvartal

Besöksavgift tömning 1 gång per vecka

4 249 kr

1 062,25 kr
Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm,

tömning en gång i veckan

Pris per kbm


Matavfall

4 830 kr

Restavfall

3 164 kr

Blandat mat- och restavfall

8 430 kr

Abonnemansavgift för matavfallskärl i kombination

med bottentömmande behållare för restavfall

Pris per kärl och år


Matavfall 140 l

824 kr

Matavfall 370 l

2 175 kr

Hämtningsavgifter för Grovavfall
(Alla avgifter är inklusive moms)

Extra tjänster

Pris

Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år

1 862 kr per ton

Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år

1 320 kr per år

Städning av avfallsutrymme för grovavfall,
begärd av kund, i samband med hämtning

1 470 kr per

påbörjad timme

Enstaka hämtning av grovavfall, efterbeställning

636 kr per kbm


Snabblänkar

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515