Webbplats logotyp
Varningsmeddelande

På grund av det besvärliga väglaget kan det komma att bli förseningar i sophämtningen. Vi hoppas att ni har överseende med detta. Läs mer

Renhållningstaxa 2021

Slamtömning enbostadshus och fritidshus

Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst en gång vartannat år. Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning och reningsverk ska hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus.

Slamtömningsavgifter och tjänster
(Alla avgifter är inklusive moms)

Slamtömning fastland

Typ av tömning

Enligt Renhållningsföreskrifterna föreskriven tömning, under veckor som aviseras i förväg av SRV.

Pris/tömning

0-3 kbm

Pris/tömning

3-6 kbm

Ekonomitömning

847 kr

1 144 kr

Avtalad tömning (beställd av kunden minst en vecka innan och inplanerad av SRV)

1 050 kr

1 347 kr

Extra tömning avser tömning efter kundens beställning, utanför schema för ekonomitömning.

1 172 kr

1 471 kr

Akut tömning avser tömning som sker inom 24 timmar efter kundens beställning. Tömning utförs dagtid, vardagar mellan kl. 7-16.

1 902 kr

2 200 kr

Jourtömning avser tömning som sker efter kl. 16 på vardagar eller under helgdagar.

4 251 kr

4 251 kr

Behandlingsavgift

144 kr per kbm tank- eller brunnsvolym

Volym utöver 6 kbm

141 kr per påbörjad kbmÖvriga tjänster fastland

Pris

Slamavskiljare i direkt anslutning till annan
anläggning och som töms i samband med denna

225 kr per tömning

(max 3 kbm)

Extra personal

418 kr per person och timme 

Behandling av filtermaterial från fosforfällor

1 498 kr per ton

Ej framkomlig väg till brunn/tank

740 kr per tillfälle

Slangdragning utöver 10 m

292 kr per påbörjat 10-tal meter

Extratömning det vill säga tömning vid annat tillfälle än ordinarie ekonomitömning debiteras utöver ordinarie avgift för extratömning.

740 kr per tillfälle

Extra arbete, till exempel spolning

1 436 kr per timmeSlamtömning skärgård

Typ av tömning

Pris/tömning

0-3 kbm

Pris/tömning

3-6 kbm

Ekonomitömning (schemalagda
tömningar under veckor som
aviseras i förväg av SRV)

847 kr

1 144 kr

Jourtömning avser tömning som sker efter kl. 16 på vardagar eller under helgdagar.

4 521 kr

4 521 kr

Behandlingsavgift

144 kr per kbm brunns-/tankvolym

-

Volym utöver 6 kbm

141 kr per påbörjad kbm

-


Övrig tjänst skärgård

Pris

Extratömning det vill säga tömning vid annat tillfälle än ordinarie

ekonomitömning debiteras färjetransport utöver ordinarie avgift för
extratömning.

4 883 krSnabblänkar

Följ SRV:

  • Länk till facebookFacebook
  • Länk till mynewsdeskMyNewsdesk
  • Länk till youtubeYouTube

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515