Länk till startsida
Varningsmeddelande

Just nu har vi fördröjningar i sophämtningen och längre svarstider i kundservice på grund av Covid-19. Läs mer

Varningsmeddelande

När det är minusgrader finns risken att blöta och fuktiga matavfallspåsar fryser fast i kärlen för matavfall. För att undvika detta vill vi dela med oss av några tips. Läs mer

Mobil återvinningscentral i skärgården

SRV erbjuder mobil insamling av grovavfall för privatpersoner på öar i Södertörns skärgård.

Den mobila återvinningscentralen i Södertörns skärgård innebär att personal på särskilda återvinningsbåtar tar emot avfall vissa dagar under vår och höst. Tyvärr kommer den mobila återvinningscentralen inte att besöka Dalarö eller Muskö eftersom de har förbindelser med fastlandet. Däremot får norra Ornö i Ornöboda och Söderviken besök.

I turlistan kan du se när vi kommer till din ö

Du lämnar ditt grovavfall direkt på båten – hjälp båtpersonalen att hålla avstånd och följa säkerhetsbestämmelserna. Av säkerhets- och utrymmesskäl kan vi inte ta emot allt ditt avfall – båtarna har till exempel inte möjlighet att ta emot farligt avfall eftersom vi inte har egen personal som är utbildad på farligt avfall ombord. Kontrollera därför att du bara har med dig avfall som båtarna kan ta emot, så gör du deras arbete lite enklare!

Det här kan du lämna på Mobil ÅVC

Turlista för Mobil ÅVC

Turlista för öar där vi ställer ut containrar eller skärgårdsbåt hämtar avfallet

Det här kan du lämna på Mobil ÅVC

Avfall som du får och inte får lämna på Mobil ÅVC 2021.

Frågor och svar

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515