Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Informationsmaterial

Här hittar du det informationsmaterial du enkelt kan skriva ut själv som vi har tagit fram.

Handbok för avfallsutrymmen

Handbok i avfallsutrymmen

Råd och anvisningar som stöd för planerare, projektörer, byggherrar, exploatörer, fastighetsägare och förvaltare vid ny- och ombyggnad av avfallsutrymmen. Klicka på bilden för att ladda ner (pdf)

Matavfallets ja och nej

En enkel guide i A4-format som du kan skriva ut och fästa på önskad plats.
Klicka på bilden för att ladda ner (pdf)


Ej plast, no plastic

Dekal som tydligt visar att plastpåsar inte läggs i kärlet för matavfall. 
Klicka på bilden för att ladda ner (pdf) 

 

Broschyr flerbostadshus - Så går det till

En enkel presentation om hur matafallssortering går till i flerbostadshus i utskriftsbart A5-format. Klicka på bilden för att ladda ner filen (pdf)

 

Broschyr flerbostadshus - Tack för maten

En enkel broschyr om vinsten med att sortera ut sitt matavfall i A5-format
Klicka på bilden för att ladda ner filen (pdf)

Stora sorteringsguiden

Vår stora sorteringsguide är anpassad för enbostadshus (villor och radhus med enskild hämtning). Vi har idag inte möjlighet att erbjuda den stora sorteringsguiden i tryckt format till flerbostadshus, men du hittar en som är anpassad för lägenheter för utskrift i högerspalten.