Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Taxor och avgifter

SRV återvinning har en av landets lägsta soptaxor. Det beror delvis på att hushållen i våra kommuner är så duktiga på att sortera, det kostar pengar att förbränna sopor.

 

Taxor och avgifter flerbostadshus 2019