Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Införande

SRV har tillsammans med våra ägarkommuner som mål att 70 % av hushållen i våra kommuner ska sortera ut sitt matavfall 2020. Ett mål som redan är uppnått när det gäller enbostadshus som villor och radhus. Nu är det dags för flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar att få möjligheten att sortera matavfall. Tillsammans för miljön.

Så går det till - första införandet

De fastigheter som väljer att sortera matavfall får en lägre taxa än de som inte sorterar ut sitt matavfall, det ska löna sig att ta ett lite större ansvar för miljö och klimat. 

Eftersom vi har ambitiösa mål har vi valt att sätta ihop en projektgrupp som arbetar heltid med införandet av matavfallssortering för flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar. Vi söker aktivt upp bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och kunder med gemensamhetsanläggning. Vi diskuterar tillsammans om vilka lösningar som passar bäst baserat på era förutsättningar. Det är sedan upp till er att välja om ni vill sortera ut matavfallet. 

Efter vår första kontakt har ni 6 månader på er att besluta om ni vill införa matavfallssortering och få den lägre taxan. Självklart kan ni ångra er längre fram om ni skulle välja att inte införa sorteringen i den första införandet. 

För större fastighetsbolag har vi en införandeperiod på 6 månader. Under införandetiden behåller ni er nuvarande taxa. 

Detta behöver du som fastighetsägare göra

Fastighetsägaren ansvarar för att allt avfall som uppkommer i fastigheten tas om hand på rätt sätt. Vi hjälper dig gärna med information och råd om hur det kan gå till.

Du som fastighetsägare har ansvar över att de boende får information om de förändrade rutinerna när det gäller insamling av matavfall. Informationsmaterial får du av oss, du hittar även informationsmaterial här på webben för nedladdning och utskrift. 

Till informationsmaterial