Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får in.

Hittar du inte svar på det du söker är du välkommen att kontakta kundservice på 0200-26 46 00 eller kundservice@srvatervinning.se

Införandet av matavfallssortering

Varför inför SRV matavfallsinsamling?

Att sortera ut matavfallet är ett steg i ledet mot ett mer hållbart samhället, i genomsnitt slänger varje svensk minst 70 kg matavfall om året. Avfall som inte bara kan bli biogas utan även biogödsel. I Sverige är målet att samla in 35 % av matavfallet.


Är matavfallsinsamling eller hemkompost bäst ur miljösynpunkt?

Matavfallsinsamling, det klarar av fler sorters matavfall och gör det enklare att sortera matavfall för dig. Med cental insamling kan man utvinna både biogas och biogödsel ur matresterna. Då vi även kan ta emot allt matavfall riskerar inte matavfallet hamna i restavfallet när komposten hemma är full.

Men det betyder inte att det är fel att hemkompostera, det har definitivt goda aspekter för miljön om man kan använda den i sin trädgård. De negativa effekterna som hemkompostering medför är att det kan bildas ammoniak och växthusgaser vid processen. Dessa miljöfarliga gaser fångas inte upp och behandlas som vid vissa av de stora centrala anläggningarna.


Måste jag vara med?

Nej, det är frivilligt att sortera ut sitt matavfall i en separat tunna.


Vad är fördelarna med att sortera sitt matavfall i ett separat kärl jämfört med avfallskvarn?

Att sortera i en separat matavfallspåse ger ett renare matavfall än om matavfallet skulle färdas i avloppet. Idag råder stora problem med vad som spolas ner i toaletter och handfat, detta blandas med matavfallet vid användning av avfallskvarn. Det kan vara bomull med aceton, rengöringsmedel, färg och läkemedel (spolas ner separat men går även genom kroppen vid intag) ligger kvar i biogödslet och sprids på våra åkrar och kommer ut i naturen.

Idag är det vattenreningsverken i respektive kommun som i samråd med kommunen reglerar om man får använda matavfallskvarn eller inte.


Jag bor i lägenhet och vill sortera matavfall - hur gör jag?

Du som bor i flerbostadshus kan prata med din hyresvärd eller styrelse om att du vill sortera matavfall, ju fler som vill sortera matavfall i ditt hus desto större är chansen att ni kommer få göra det. Under 2015 inför vi utsortering av matavfall för flerbostadshus på Södertörn.   


Jag hemkomposterar, vad händer med mig?

Den tidigare "kompostrabatten" är borttagen. Du som väljer att kompostera ditt matavfall får den lägre taxan för matavfallssortering eftersom du fortfarande sorterar ditt matavfall. Kontakta kundservice för mer information kring hemkompostering. 


Taxor och avgifter

Vad kommer det att kosta?

Du som sorterar ut ditt matavfall får den lägre av våra två taxor. Du kan enkelt räkna ut din årskostnad med hjälp av vår taxekalkylator.

Här hittar du våra taxor, avgifter och taxekalkylatorn


Varför är det dyrare att inte sortera?

 I den nya taxan premieras matavfallssortering, det ska löna sig att vara miljövän. 


Fakturafrågor

Du som har frågor gällande din faktura är välkommen att kontakta kundservice - använd gärna vårt formulär för fakturafrågor som du hittar här


Matavfallskärlet - det bruna

Var ska kärlet stå?

Där du känner att du har plats, bara du rullar fram det till vägen när det är dags för tömning. 

Kärlet skall stå vid körbar väg för sopbilen max 1,5 meter från vägen med handtaget mot tomten senast klockan 06.00 hämtdagen. Det ska också vara 50 cm mellan ditt kärl för restavfall och matavfallskärlet.


Byte av kärlstorlek

Matavfallskärlet finns endast i en storlek, 140 liter. 

Det går bra att byta storlek på kärlet för restavfall en gång utan kostnad. Vill man göra det fler gånger tar vi ut en avgift.

Kontakta kundservice om du vill byta storlek på din tunna. 


Extra tömning/ kärltvätt?

Hur ska jag placera kärlen vid tömning?

 • kärlen ska stå i gatunivå.
 • kärlen står högst 1,5 meter från körbar väg.
 • lämna fritt utrymme runt kärlen (minst 50 centimeter).
 • området ovanför kärlen ska ha fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar.
 • kärlen ska stå på plats från klockan 06.00 tömningsdagen.
 • under vintern är det viktigt att det är snöröjt.
 • kärlets framsida ska placeras med framsidan mot vägen dvs hjulen pekar in mot tomten. 

Ställ kärlet för matavfall till höger och kärlet för restavfall står till vänster - från vägen sett.  

 


Jag har ett 140 l kärl för restavfall, hur blir det för mig?

Du kan behålla det mindra kärlet för restavfall. Aktuella priser hittar du på vår sida för taxor och avgifter som du hittar här


Måste jag ha fler kärl och var ska dessa stå?

Du får ett separat kärl för matavfallet och du väljer själv var du vill att det ska stå i mån om plats. 


Vad är måtten på sopkärlen?

Måtten på de kärl vi erbjuder enbostadshus (villor och radhus) hittar du här


Vem är ansvarig för kärlet (om det går sönder, försvinner, rengöring)?

Går kärlet sönder, eller försvinner kontaktar du kundservice så får du ett nytt utan kostnad. Rengöring av kärlet kan du antingen göra själv när du vill eller beställa kärltvätt här.


Matavfallspåsen

Kostar påsarna något?

Påsar till matavfallet ingår i priset för tjänsten. När du får kärlet följer påsar med i välkomstpaketet. När påsarna håller på att ta slut kan du hämta nya på närmaste ÅVC samt på utvalda butiker här har vi samlat hela listan


Hur ska jag ha matavfallspåsen under diskbänken?

I ett startkit som kommer tillsammans med det separata kärlet får du en hållare i plast som du enkelt fäster upp under diskbänken, den ventilerar påsen och förebygger lukt och att påsen går sönder.


Vad får jag slänga i matavfallspåsen?

Allt du kan tänka dig att äta får du slänga som matavfall och även rester från det du kan äta. Ofärgade servetter och hushållspapper går även bra. Exempel på sådant du kan kasta i matavfallspåsen är potatis, ris, bröd, pasta, äggskal, teblad, kaffesump, kaffefilter, skaldjursrester, grönsaks- och fruktskal och rester av kött och fisk.

Du får inte lägga läkemedel, snus, cigarretter, tuggummi, tandpetare eller glasspinnar i påsen. Ej heller kol, aska osv. På varje matavfallspåse står vad som går och inte går att slänga som matavfall. Du kan även använda vår sorteringsguide


Påsarna fryser fast i kärlet

När det råder minusgrader rekommenderar vi att ställa matavfallspåsen på hyllan som är monterad i kärlet, då fryser påsen i sig och riskerar då inte att frysa fast i själva kärlet. Du puttar bara ner påsen när du går ut med nästa.  

OBS! Det är fastighetsägarens ansvar att ta loss ev fastfrusna påsar i kärlet. Våra chaufförer har ingen möjlighet/ansvar att gå ut och spetta loss fastfruset avfall ur kärlet.  Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.


Hur gör jag för att hålla påsen torr?

Låt matavfallet rinna av i slasken innan du lägger det i papperspåsen, använd en slaskskrapa. Använd hållaren du får med kärlet, den är ventilerad och förebygger att påsen går sönder och sprider lukt. Använd dubbla papperspåsar om påsen ser ut att gå sönder. Fler tips hittar du här


Kan jag använda annan påse än papperspåsen?

Nej, papperspåsen som du får gratis är speciellt framtagen att lösas upp vid förbehandlingen av matavfallet. Använder du en annan påse får hela lasset med matavfall förbrännas som restavfall.


Varför erbjuder inte SRV majsstärkelsepåsar

I dagsläget erbjuder vi enbart utsortering av matavfall i papperspåsar. Majsstärkelsepåsar innehåller fortfarande plast och det förorenar den biogödsel som är restprodukten vid biogasframställning. Om gödslet innehåller plastrester  får det inte användas inom jordbruk. 


Matavfallssortering

Vad får jag slänga i matavfallspåsen?

Allt du kan tänka dig att äta får du slänga som matavfall och även rester från det du kan äta. Ofärgade servetter och hushållspapper går även bra. Exempel på sådant du kan kasta i matavfallspåsen är potatis, ris, bröd, pasta, äggskal, teblad, kaffesump, kaffefilter, skaldjursrester, grönsaks- och fruktskal och rester av kött och fisk.

Du får inte lägga läkemedel, snus, cigarretter, tuggummi, tandpetare eller glasspinnar i påsen. Ej heller kol, aska osv. På varje matavfallspåse står vad som går och inte går att slänga som matavfall. Du kan även använda vår sorteringsguide


Vad händer om jag sorterar fel?

Om du till exempel råkar slänga ner glasspinnar eller tandpetare finns risken att mekaniken i vår förbehandlingsanläggning går sönder. Snus och andra produkter som innehåller gifter förstör den slurry som rötas till biogas. Läkemedel och andra miljöskadliga ämnen riskerar att spridas med biogdöslet och kommer då ut i vår natur.


Finns det risk för råttor?

Försluter du varje matavfallspåse ordentligt och ser till att det inte hamnar matavfall på marken finns ingen risk för råttor.


Hur kommer ni att kontrollera hur jag sorterar?

Vid återkommande fel kommer man att kontakta vederbörande för att hjälpa till att reda ut begreppen.


Vad händer med matavfallet? Nyttan?

Matavfallet tas emot av vår förbehandlingsanläggning som maler ner det och blandar det med vatten, en så kallad slurry. Slurryn kan sedan rötas till biogas som är ett helt förnyelsebart drivmedel som inte tillför atmosfären någon ny koldioxid. Restmassan efter rötningen är biogödsel som är ett miljövänligt gödsel som jorbruket kan använda.


Blandas inte avfallet?

Vi hämtar ditt restavfall och matavfall i en s k tvåfacksbil, den är uppdelad i två fack; ett för matavfallet och ett för dina vanliga sopor. 


Vad är matavfall?

Råa och tillagade matrester, potatisskal, frukt, grönsaker, äggskal och bröd. Dessutom räknas ofärgade hushållspapper, pappersservetter, melittafilter och pappersnäsdukar som matavfall.


Hur hanterar vi kunduppgifterna?

Kunduppgifter som finns digitalt i systemet är: kundnummer, namn, adress och kortnummer. Eftersom systemet är nytt för oss samarbetar vi med Datainspektionen för att säkerställa att vi hanterar kunduppgifter korrekt.

Om du flyttar?

Kontakta oss på kundservice så avregistrerar vi ditt kort. Därefter kan du klippa sönder kortet och slänga det. Flyttar du till ny adress inom våra kommuner – Haninge, Huddinge, Botkyrka, Salem eller Nynäshamn – ordnar vi ett nytt kort till dig och skickar hem det. Flyttar du från en villa behöver vi uppgifter på den nye ägaren för att kunna skicka ut kort till denne.

Miljö och klimat

Blir det inte en massa onödiga transporter?

Miljövinsten är större än transporternas utsläpp, dessutom hämtar vi matavfallet och restavfallet samtidigt med en såkallad tvåfacksbil. Då matavfallet blir biogas möjliggör detta att fler transporter drivs av förnyelsebara drivmedel.


Vad händer med matavfallet? Nyttan?

Matavfallet tas emot av vår förbehandlingsanläggning som maler ner det och blandar det med vatten, en så kallad slurry. Slurryn kan sedan rötas till biogas som är ett helt förnyelsebart drivmedel som inte tillför atmosfären någon ny koldioxid. Restmassan efter rötningen är biogödsel som är ett miljövänligt gödsel som jorbruket kan använda.


Vad händer om jag sorterar fel?

Om du till exempel råkar slänga ner glasspinnar eller tandpetare finns risken att mekaniken i vår förbehandlingsanläggning går sönder. Snus och andra produkter som innehåller gifter förstör den slurry som rötas till biogas. Läkemedel och andra miljöskadliga ämnen riskerar att spridas med biogdöslet och kommer då ut i vår natur.


Sophämtningen

Hur ska jag placera kärlen vid tömning?

 • kärlen ska stå i gatunivå.
 • kärlen står högst 1,5 meter från körbar väg.
 • lämna fritt utrymme runt kärlen (minst 50 centimeter).
 • området ovanför kärlen ska ha fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar.
 • kärlen ska stå på plats från klockan 06.00 tömningsdagen.
 • under vintern är det viktigt att det är snöröjt.
 • kärlets framsida ska placeras med framsidan mot vägen dvs hjulen pekar in mot tomten. 

Ställ kärlet för matavfall till höger och kärlet för restavfall står till vänster - från vägen sett.  


Hur mycket kostar hämtningen av grovavfall vid tomtgränsen?

Du kan beställa hämtning av ditt grovavfall vid tomtgränsen när som helst. SRV hämtar avfallet mot en avgift per kubikmeter. Vill du hyra en container för dina grovsopor? Beställ din container här


Var ska kärlet stå?

Där du känner att du har plats, bara du rullar fram det till vägen när det är dags för tömning. 

Kärlet skall stå vid körbar väg för sopbilen max 1,5 meter från vägen med handtaget mot tomten senast klockan 06.00 hämtdagen. Det ska också vara 50 cm mellan ditt kärl för restavfall och matavfallskärlet.


Extra tömning/ kärltvätt?

Vem kan lämna avfall på ÅVC?

Alla hushåll i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems kommuner är välkomna att gratis lämna sitt grovavfall på SRVs återvinningscentraler. Glöm bara inte ditt passerkort.