Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det bruna kärlet

När du väljer att sortera ut ditt matavfall får du ett separat brunt kärl på 140 l. Kärlet ställer du ut tillsammans med ditt gröna kärl för restavfall (vanliga soppåsen).

Volymen på kärlet är 140 liter och har måtten 1065 x 543 x 480 mm. Kärlet är utvecklat speciellt för organiskt avfall, för att uppfylla de specifika krav som ställs på en korrekt insamling och hantering av biologiskt avfall. Kärlet har ventiler på båda sidorna. Du behåller ditt gamla kärl för restavfall. 

Hylla för matavfallspåsen

I kärlet sitter en hylla monterad. Ställ din papperspåse med matavfall på den under vinterhalvåret tills den frusit så riskerar du inte att påsarna fryser fast i kärlet. När det är dags att slänga 

nästa matavfallspåse puttar du bara ner föregångaren. Hyllan viker sig automatiskt tillbaka under tömningen.

Här hittar du mer information om hur sophämtningen går till samt hur vi vill att du placerar kärlen innan hämtningen.