Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Varför ska jag sortera matavfall?

I vårt samhälle uppstår idag stora mängder avfall. För en hållbar utveckling krävs att vi arbetar efter tankesättet minimera, återanvänd, återvinn!

Kretsloppet