Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det är ingen hemlighet att vi i Stockholmsregionen är rätt dåliga på att samla in matavfall, i jämförelse med övriga landet. Antalet ton matavfall som omvandlas till biogas och biogödsel är förhållandevis låga. Men nu ska det bli ändring på det.

Till kampanjsajten sorteramatresten.se

I Sverige slängs varje år ungefär en miljon ton matavfall i soppåsarna. En miljon ton som istället kan användas som biogödsel på åkermark och drivmedel till bussar, taxibilar och sopbilar.

Nu går vi på SRV tillsammans med Stockholms läns kommuner ihop i en gemensam kraftansträngning för miljön. 

Satsningen innebär en omfattande kampanj som ska informera länets invånare om matavfallssortering. Målet är att fler ska börja sortera ut sina matrester, vilket i sin tur kommer leda till minskade utsläpp av växthusgaser.

Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige. Matrester innehåller energi, och när de kastas tillsammans med de vanliga soporna går den energin upp i rök.

Om vi istället sorterar ut matavfallet kan energin tas omhand och bli till biogas, som i sin tur fungerar som bränsle för till exempel bussar, taxibilar och sopbilar. Biogas har lägre miljöpåverkan och släpper ut mindre koldioxid än bensin och diesel. I processen där matresterna blir till biogas bildas även biogödsel, som kan användas i jordbruken vid odling av ny mat.

Det nationella målet är att minst hälften av allt matavfall ska sorteras ut och tas omhand år 2018, och för att målet ska kunna nås behöver fler vara med och bidra. Därför genomför 25 av Stockholms läns kommuner nu en stor satsning som går ut på att informera invånarna om hur matavfallssortering fungerar, varför det är så viktigt och hur man själv kan komma igång.

Idag sorterar ca 40 % av våra drygt 130 000 hushåll ut sitt matavfall.

”Sortera matresten” är en informationskampanj som kommer synas runt om i Stockholms län under vecka 41 och 42, alltså 10 till 23 oktober.