Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Matavfallssortering för verksamheter

Tillsammans med våra ägarkommuner har vi satt upp målet att 45 % av alla verksamheter på Södertörn ska sortera ut sitt matavfall till 2020. Ett ambitiöst mål som blir möjligt att nå nu när Scandianavian Biogas Fuels bygger en biogasanläggning i anslutning till vår förbehandlingsanläggning på återvinningsanläggningen i Gladö. Vi kan ta emot allt ifrån matrester från restauranger till förpackat matavfall och alkohol.