Länk till startsida
Varningsmeddelande

Måndag 18 oktober och 2 veckor framåt repareras 24-metersvågen vid inpasseringen till återvinningsanläggningen i Gladö – räkna med kö! Läs mer

Varningsmeddelande

Fallfrukt kan du lämna på återvinningscentralen mellan 9 augusti och 7 november. Läs mer

Hjälp din sophämtare i vinter

Nu slår vintern till på riktigt och stora mängder snö faller under kort tid.Vi behöver din hjälp för att underlätta sophämtning och slamtömning.

Sophämtning

Som vanligt gäller att kärl ska stå i gatunivå, max 1,5 meter från farbar väg, ha minst 50 cm fri yta runt om och helt fritt ovanför. Locket ska vara helt stängt. Under vintern är det dessutom viktigt att det är generöst snöröjt och sandat.

Under vintern kan halt väglag eller stora snömängder försvåra framkomligheten för våra sopbilar. Det kan leda till att vi blir försenade med att tömma just ditt kärl. Låt kärlen stå framme tills vi tömt dem.

Matavfallssortering

När temperaturen skiftar finns risken att matavfallspåsarna fryser fast i kärlet. Påsarna är lösgjorda på eftermiddagen då det är varmt men kan frysa fast under natten lagom till att vi kommer.

Undvik att matavfalls-påsarna fryser fast

  • Se till att påsarna är så torra som möjligt innan de läggs i kärlet.
  • Använd alltid den ventilerade påshållaren och var inte rädd för att vid behov använda fler än en påse vid varje tillfälle.
  • Låt blött matavfall rinna av ordentligt i vasken innan det läggs i den bruna papperspåsen. Låt även kaffe- och tepåsar stå och torka till ett tag innan.
  • Har matavfallspåsarna redan frusit fast kan du ganska enkelt ”spetta” loss dem med ett kvastskaft.

Skulle några papperspåsar ändå finnas kvar i kärlet efter tömning lossnar de när de tinar. Vid kyla orsakar matavfallet inte luktproblem och de flesta brukar ändå
ha plats kvar till nästa tömning. Om inte, så kan du alltid beställa en extra hämtning av oss för 218 kronor (2021 års taxa).

Slamtömning

Eftersom många slamanläggningar ligger avsides på tomten är det viktigt att du märker ut den tydligt. Du kan beställa kostnadsfria vimplar hos kundservice. Se till att vägnummer, fastighetsbeteckning och gärna ditt namn syns tydligt.

Skotta och sanda generöst på infarten samt på tomten fram till slamanläggningen. Kontrollera även att manlucka och snabbkoppling inte har frusit, annars har vi inte möjlighet att tömma.

Vi tar ut en avgift om vi inte kunnat genomföra slamtömningen.

Tack för hjälpen!

Följ SRV:

  • Länk till facebookFacebook
  • Länk till mynewsdeskMyNewsdesk
  • Länk till youtubeYouTube

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515