Länk till startsida
Varningsmeddelande

Måndag 18 oktober och 2 veckor framåt repareras 24-metersvågen vid inpasseringen till återvinningsanläggningen i Gladö – räkna med kö! Läs mer

Varningsmeddelande

Fallfrukt kan du lämna på återvinningscentralen mellan 9 augusti och 7 november. Läs mer

Taxan 2021 för dig som privatkund

Kommunfullmäktige i SRVs fem ägarkommuner har fattat beslut om en ny avfallstaxa för 2021. Det ska löna sig att bry sig om miljön och därför har vi en miljöstyrande taxa. Här beskriver vi kortfattat vad som är nytt för i år.

SRVs återvinningscentraler blev under 2020 än mer populära och inlämnade volymer ökade rejält. Behandlingsavgifterna som SRV betalar till materialproducenter och kraftvärmeverk fortsätter att öka precis som de senaste åren. SRVs intäkter för vidareförsäljning av wellpapp och metall minskade i spåren av Coronapandemin.

Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av farligt avfall samt administrativa kostnader. För att kompensera för de ökade kostnaderna behöver SRV höja grundavgifterna för enbostadshus med 125 kr/år. Abonnemangsformerna har räknats upp med ca 2,38 %, motsvarande 28 kr/år för sorterat och 43 kr/år för osorterat.

Vår taxa premierar dig som värnar om miljön och sorterar ditt matavfall i bruna kärl. Glädjande nog är det många medborgare i våra ägarkommuner som väljer att sortera ut matavfallet. Det är bra för både miljön och din ekonomi.

Basutbud

(Inklusive grundavgift och moms)

  • Matavfallssortering: 2 095 kr/år
  • Sorterahemma: 2 595 kr/år
  • Osorterat: 2 991 kr/år

Samtliga taxor, priser och avgifter hittar du under kundservice här på hemsidan.

Vad ingår i avfallstaxan?

Förutom att du får tillgång till åtta återvinningscentraler så ingår följande:

Villa och radhus

Hämtning av restavfall och matavfall varannan vecka.
Hämtning och behandling av uttjänt kyl och frys (gäller endast fastland).

Fritidshus

Hämtning av brännbart avfall tolv gånger under sommaren.
Hämtning och behandling av uttjänt kyl och frys (gäller endast fastland).

Ny bygg- och rivningslag

Den 1 augusti 2020 började den nya bestämmelser att gälla för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. När klassas det då som bygg– och rivningsavfall?

Bostadsrättsföreningar

Städdag = Blandat grovavfall
Stambyte = Bygg- och rivningsavfall

Villaägare

Byter köksluckor = Blandat grovavfall
Riva ut och byta hela köket = Bygg- och rivningsavfall

På naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om lagen www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.


Följ SRV:

  • Länk till facebookFacebook
  • Länk till mynewsdeskMyNewsdesk
  • Länk till youtubeYouTube

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515