Länk till startsida
Varningsmeddelande

Kundservice stängt måndag 3 oktober Läs mer

Varningsmeddelande

SRVs återvinningsanläggning på Gladö har stängt fredag 30 september Läs mer

Varningsmeddelande

Vi genomför just nu ett systembyte som påverkar vår fakturering och svarstider hos kundservice. Läs mer

Förändring av våra avgifter 2022

Kommunfullmäktige i SRVs fem ägarkommuner har fattat beslut om en ny avfallstaxa för 2022.

Din avfallsavgift består av dels en avgift för den tjänst du har och dels en grundavgift som ska täcka kostnaderna för återvinningscentraler, hanteringen av farligt avfall samt administrativa kostnader. Nytt för 2022 är att även verksamheter betalar grundavgift.

Därför höjer vi avgifterna
Nya skatter och högre miljökrav har inneburit ökade kostnader för hantering av avfall. Även behandlingsavgifterna som vi betalar till materialproducenter och till kraftvärmeverk har ökat de senaste åren. Dessutom har mängden avfall som kommit in till återvinningscentralerna ökat kraftigt.

Det lönar sig att sortera matavfall
Vår taxa premierar dig som värnar om miljön och sorterar ditt matavfall i bruna kärl. Glädjande nog är det många medborgare i våra ägarkommuner som väljer att sortera ut matavfallet. Det är bra för både miljön och din ekonomi.

Tabellen visar förändringen av avfallsavgiften (grundavgift och avgift för tjänst) för dig med enbostads- och fritidshus.


Avgift 2021

Avgift 2022

Ökning

Enbostadshus
Matavfallssortering

2 096 kr/år

2 338 kr/år

143 kr/år – 36 kr/kvartalsfaktura

Sorterahemma

2 595 kr/år

2 750 kr/år

155 kr/år – 39 kr/kvartalsfaktura

Osorterat

2 990 kr/år

3 156 kr/år

165 kr/år – 41 kr/kvartalsfaktura

Fritidshus
Osorterat

1 628 kr/år

1 686 kr/år

58 kr/år

Avgifterna för alla våra tjänster hittar du under kundservice här på hemsidan.

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515