Länk till startsida
Varningsmeddelande

Information till dig som fått en faktura från oss. Läs mer

Kvalitet och miljö

Vi på SRV älskar sopor! Vi ligger i framkant, använder moderna metoder och stort kunnande när vi varje år tar emot över 250 000 ton avfall från företag och privatpersoner på Södertörn. Glädjande nog kan en allt större del av avfallet återvinnas.

Att göra vår planet till en mer hållbar plats att leva på är det bästa jobbet som finns! Utmaningen ligger i att vi tillsammans måste minska utsläppen av växthusgaser. Detta kan vi göra bl.a. genom att öka återvinning och återanvändning av material. Idag är vi sju miljarder människor på jorden. År 2050, imorgon med historiska mått mätt, är vi nio miljarder.

Trycket på naturens resurser ökar samtidigt som vi vet att dessa redan idag är begränsade. De senaste 100 årens intensiva aktivitet från oss människor har baserats på fossila bränslen, inte minst olja, vilket skapat de klimatförändringar vi nu ser. Förändringar som hotar miljön och i sin tur vårt sätt att leva.

SRVs ledningssystem

SRV återvinning AB har ledningssystem ISO 9001 samt ISO 14001 för hållbar utveckling med de fyra perspektiven kvalitet/säkerhet/miljö/arbetsmiljö baserat på motsvarande ISO standarder med ekonomi som det grundläggande perspektivet. Det innebär att vi arbetar strategiskt och systematiskt med ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan, effektivisera vårt arbete och möta våra kunders förväntningar. SRV:s ledningssystem inom är systematiserat i enlighet med följande processer.

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515