SRV blir Kranmärkt på Världsvattendagen

På SRV strävar vi efter att minska vår påverkan på klimatet och förebygga avfall i vår verksamhet. Som ett led i det har vi valt att Kranmärka oss. Det innebär att vi hädanefter som företag alltid ska välja kranvatten i stället för förpackat vatten.

Publicerad: 2023-03-22 Uppdaterad: 2023-09-04

Idag, 22 mars, är den årliga Världsvattendagen. Världsvattendagen instiftades av FN 1992 för att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och verka för ett hållbart hanterande av vatten. Klimatförändringar och befolkningsökning, tillsammans med nationella och globala krav, gör att vi måste använda vatten på ett hållbart sättLänk till annan webbplats.

Årets Världsvattendag sätter fokus på att påskynda omställningen - för att snabbare lösa den globala vatten- och sanitetskrisen. Genom att ändra vårt beteende kring vatten kan vi alla göra skillnad.

Välj kranvatten framför flaskvatten

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten i stället för förpackat vatten. Ett av målen i våra ägarkommuners avfallsplan handlar om att förebygga avfall. På SRV ser vi Kranmärkningen som ett sätt att ytterligare förebygga avfall i vår verksamhet.

Några goda skäl att välja kranvatten:

  • Kranvatten är det mest kontrollerade livsmedlet, färskt, lokalproducerat, distribueras energisnålt i ledning.
  • Flaskvatten kostar minst 250 gånger mer än kranvatten
  • Transport av 1 liter förpackat vatten ger upphov till mer än 1 000 gånger större koldioxidutsläpp än 1 liter kranvatten.
  • Det går åt 300 gånger mer energi att producera och leverera flaskvatten
  • Det släpps ut mer än 300 gånger mer koldioxid för att producera och leverera 1 liter flaskvatten än 1 liter kranvatten.