Lämna närmare på Återvinningsturen!

Lämna ditt grovavfall, elavfall och farliga avfall tisdagar oktober ut i Huddinge och Tullinge.

Publicerad: 2023-09-21 Uppdaterad: 2023-10-13

Återvinningsturen - en mobil insamling av grovavfall

Återvinningsturen tar emot mindre skrymmande grovavfall, farligt avfall och elavfall.

Syftet med turen är att erbjuda fastighetsnära insamling av grovsopor och underlätta för kunder som inte har tillgång till bil att lämna in grovavfall. Den mobila insamlingen är också tänkt att minska besökstrycket på våra återvinningscentraler.

Ta del av hela turlistan och läs mer om Återvinningsturen här