Vintersäkra din sophämtning

Här får du tips om hur du undviker fastfruset avfall i kärlen och vad du kan göra för att underlätta för våra chaufförer om vintern.

Publicerad: 2023-10-09 Uppdaterad: 2023-11-13

Låt ditt kärl stå framme

Under vintern kan halt väglag eller stora snömängder försvåra framkomligheten för våra sopbilar. Det kan leda till att vi blir försenade med att tömma just ditt kärl. Låt kärlen stå framme tills vi tömt dem.

Tips för att undvika fastfrusna matavfallspåsar

  • Se till att det är snöröjt och sandat runt kärlen.
  • Se till att matavfallet är torrt när det stoppas ner i påsen.
  • Lufta din matavfallspåse – låt den stå i påshållaren du har fått från oss. Den hjälper till att ventilera papperspåsen.
  • Lägg använt hushållspapper i botten av matavfallspåsen som kan suga upp fukt från matavfall.
  • Lägg en dagstidning i botten av sopkärlet.
  • Är din papperspåse fuktig kan du som har det bruna matavfallskärlet använda hyllan som är monterad i kärlet. Ställ din påse på hyllan så den fryser. När det är dags att slänga nästa matavfallspåse puttar du bara ner den första.
  • Har du Sorterahemma rekommenderar vi att du ställer ut påsen någon timme innan du slänger den så den hinner frysa (ställ den så att inte fåglar kommer åt den).
  • Om papperspåsarna ändå har frusit fast kan du lossa papperspåsarna genom att stöta ett kvastskaft mot dem i kärlet. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.

Så ställer du kärlen