Färgsortering för enkel avfallsinsamling nära hemmet

2027 ska alla i Huddinge, Botkyrka, Salem, Nynäshamn och Haninge enkelt kunna sortera för återvinning hemma hos sig själva. Från och med 2024 kommer vi därför att successivt införa ett system med färgsortering för olika typer av förpackningar.

Publicerad: 2023-10-12 Uppdaterad: 2023-10-13

Mer material behöver återvinnas och inte bara slängas eller brännas upp. Därför har riksdagen beslutat att det ska bli enklare att sortera och lämna material för återvinning nära hemmet från och med 2027. Vi planerar just nu för hur vi ska förverkliga den fastighetsnära insamlingen inom vårt geografiska område.

– Efter noggrann analys av olika sätt att klara uppdraget och öka materialåtervinningen föll valet på färgsortering. Det innebär att hushållen kommer att sortera sitt avfall i färgade påsar. Separeringen av materialen sker sedan automatiskt vid återvinningsanläggningen genom optisk avläsning av färgerna. Vår analys visar att det här är en enkel metod för kunderna och den mest effektiva utifrån de geografiska förutsättningar vi har, säger SRV återvinnings vd Mette Holst.

Metoden fungerar så att varje material tilldelas en egen färg – en färg för plastförpackningar, en för pappersförpackningar och så vidare. Hushållen sorterar sitt avfall enligt färgsystemet i färgade påsar. Påsarna slängs sedan i samma avfallskärl. Vid återvinningsanläggningen separeras därefter påsarna automatiskt efter färg så att varje material samlas ihop och kan tas om hand på rätt sätt för återvinning.

– Vi kommer att rulla ut färgsorteringssystemet till hushållen successivt i etapper under de kommande åren fram till 2027. Då får vi möjlighet att utvärdera och finjustera systemet fram till dess att lagkravet träder i kraft, säger Mette Holst.

Systemet med färgsortering och optisk avläsning finns på flera platser i Sverige, bland annat i Eskilstuna. Alla hushåll kommer att få information i god tid innan det är dags att börja färgsortera.

Här kan du läsa mer om färgsortering Länk till annan webbplats.