Därför levererar vi bruna kärl

Har du plötsligt fått hem ett brunt kärl? Det beror på att du tidigare saknat ett kärl avsett för matavfall, och från och med 2024 ska alla sortera sitt matavfall separat från andra sopor.

Publicerad: 2023-10-19

EU och Riksdagen har beslutat att alla i Sverige ska sortera ut sitt matavfall från och med 1 januari 2024. Därför kommer vi under hösten att köra ut bruna kärl till hushåll som tidigare bara haft ett grönt kärl.

Det bruna kärlet är avsett för matavfall och det gröna kärlet för restavfall. Du behåller alltså ditt nuvarande kärl för restavfall (det gröna kärlet) och kommer framöver att ha två kärl hemma hos dig.

I samband med leverans av det nya kärlet får du en årsförbrukning av påsar avsedda för matavfallet och en grön hållare för påsarna som du fäster under diskbänken. Vi tömmer båda kärlen enligt samma hämtningsschema som idag.

Läs mer om matavfall och matavfallssortering