Taggade avfallskärl för bättre kundservice

Vi har nu påbörjat arbetet med att märka upp alla kärl för rest- och matavfall med en tagg och en streckkod för att kunna läsa av vilket kärl det är vi tömmer.

Publicerad: 2023-10-23
Två SRV-medarbetare märker upp och taggar kärl i testområdet.

Taggen skannas sedan automatiskt när kärlet töms i sopbilen. På så sätt vet vi när ett kärl är tömt och på vilken adress. Informationen använder vi för att bli mer effektiva och bättre på att svara på våra kunders frågor. Det är en viktig del i vårt arbete för att leva upp till nationella regler, kommunens miljömål och kundernas behov och förväntningar.

Arbetet kommer att pågå under 2023 och 2024. Innan vi kommer till din adress kommer vi att meddela dig.