Upphandlingsskadeavgift för SRV

Förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att SRV ska betala en upphandlingsskadeavgift på 1,8 miljoner kronor. Det är Konkurrensverket som har anmält en upphandling av matavfallspåsar som SRV gjorde 2021.

Publicerad: 2023-11-08

Det var i november förra året som Konkurrensverket lämnade in en anmälan till Förvaltningsrätten i Stockholm om en upphandling av matavfallspåsar som SRV gjorde i slutet av 2021. Konkurrensverket menar att SRV inte hade följt gällande upphandlingslagstiftning när vi skrev avtal med en leverantör.

– Det var en väldigt speciell tid när vi gjorde den här upphandlingen. Det var mitt i en pandemi och det var brist på kraftpapper till matavfallspåsar. För att vi ska kunna utföra vårt samhällsviktiga uppdrag måste vi ha matavfallspåsar och det var svårt att hitta en leverantör som kunde leverera de stora mängder påsar som vi behöver. Vi anser att vi skrev avtal på ett riktigt sätt, enligt de undantag som finns i lagstiftningen eftersom omständigheterna var så speciella. Men Konkurrensverket gör en annan tolkning. Vi har lämnat in invändningar mot Konkurrensverkets slutsatser, men Förvaltningsrätten har inte tagit hänsyn till detta utan går på verkets linje. Då väljer vi att godta beslutet och tar det här som en lärdom framåt, säger Mette Holst, vd för SRV.