Nedskräpning är ett miljöbrott

Nedskräpning är ett miljöbrott och skapar en tråkig miljö. Det gäller även dumpning av grovavfall på en återvinningsstation.

Publicerad: 2024-06-11 Uppdaterad: 2024-06-19
Stökig återvinningsstation

I Sverige är det olagligt att skräpa ner och dumpa avfall. Nedskräpning räknas som ett miljöbrott och kan leda till böter eller fängelse beroende på hur omfattande den är. Det gäller all nedskräpning, även vid en återvinningsstation.

På en återvinningsstation Länk till annan webbplats. får du som privatperson lämna tidningar och förpackningar av plast, papper, metall och glas till återvinning. Grovavfall, farligt avfall och elavfall ska lämnas på en återvinningscentral Länk till annan webbplats., men dumpning av den typen av avfall på återvinningsstationer har blivit ett växande problem. Nedskräpning medför inte bara en otrevlig miljö som till exempel kan locka till sig skadedjur, det medför också en stor kostnad för hanteringen av det dumpade avfallet. Dessutom kan det försämra tillgängligheten för de som lämnar sitt förpackningsavfall på återvinningsstationen.

Exempel på avfall som dumpas på återvinningsstationer som egentligen ska lämnas på en återvinningscentral:

  • Avfall från renoveringar
  • Grovavfall som madrasser och möbler
  • Elavfall som e-cigaretter och hushållsmaskiner
  • Farligt avfall, som lustgaspatroner

För att komma till rätta med problemet behöver alla som gör sig av med avfall ta eget ansvar för att det ska ske på rätt sätt och på rätt plats. Det är en liten insats som har stor effekt för vår framtida gemensamma miljö.

Kontakta oss gärna för tömning eller städning

Du kan anmäla behov av tömning eller städning av återvinningsstationerna på sopor.nu. Länk till annan webbplats. Vi försöker då komma och tömma så fort som möjligt.

Är du osäker på var du ska lämna ditt avfall?

Ta kontakt med vår kundservice Länk till annan webbplats. så hjälper de dig. Du kan också ta hjälp av vår sorteringsguide Länk till annan webbplats..

sopor.nu Länk till annan webbplats. går det att ladda ner ett sorteringsblad på 33 olika språk. Genom sorteringsbladet kan du lära dig hur du sorterar olika förpackningar, mat och restavfall.