Våra kunder hjälper oss att bli bättre!

Just nu genomför vi en kundnöjdhetsundersökning. Ett slumpmässigt urval kunder får en undersökning skickad till sin e-post under vecka 25.

Publicerad: 2024-06-17
Person sätter betyg på en digital skärm.

Att våra kunder är nöjda med den service och de tjänster vi erbjuder är viktigt för oss på SRV. Vi vill därför få en bild av hur våra kunder uppfattar avfallshanteringen och vad vi kan göra för att den ska förbättras.

Ett slumpmässigt urval kunder får en enkät till sin e-post under vecka 25. Om du är en av de utvalda ber vi dig att ta dig tid att svara på den. Din åsikt är viktig för oss!

För att genomföra undersökningen har vi tagit hjälp av företaget Utredarna AB. Det är också de som besvarar eventuella frågor om undersökningen. Du hittar kontaktuppgifter i mejlet med undersökningen.