Länk till startsida
Varningsmeddelande

Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer

För leverantörer

Här kan du som är, eller vill bli, leverantör åt SRV återvinning AB hitta pågående upphandlingar och annan nödvändig information.

Upphandlingar

SRV återvinning AB är ett kommunalägt bolag och upphandlar varor och tjänster enligt LOU (SFS 2016:1145) ” Lagen om offentlig upphandling”. Alla våra upphandlingar hanteras elektroniskt via Kommers som är ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen där komplett förfrågningsunderlag finns att hämta. Leverantörerna lämnar anbud direkt i systemet. Det är kostnadsfritt att lämna anbud via Kommers.

Det kan dock pågå upphandlingar som inte annonseras, till exempel avrop från ramavtal och direktupphandling. 
Frågor gällande pågående upphandlingar ställs direkt i Kommers.

Allmänna frågor kring upphandling hänvisas till upphandling@srvatervinning.se
Begäran om offentliga handlingar ex. tilldelningsbeslut hänvisas till diarie@srvatervinning.se

Scrolla ner för att se aktuella upphandlingar

Fakturera oss

För att göra hanteringen av leverantörsfakturor mer effektiv, säkrare och mer miljömedvetet så har SRV återvinning beslutat att enbart ta emot fakturor elektronisk, så som e-faktura eller PDF.

För att göra hanteringen av leverantörsfakturor mer effektiv, säkrare och mer miljömedvetet så tar SRV återvinning enbart emot fakturor elektronisk, så som e-faktura eller PDF.

E-faktura

E-faktura innebär att ni från ert system genererar en fakturafil vilken ni sänder till vårt system. Detta är det effektivaste sättet idag att sända och ta emot fakturor. Har ni frågor och/eller vill komma igång med tjänsten e-faktura uppmanar vi er att kontakta valfri VAN-operatör, förslagsvis vår VAN-operatör Creditflow Länk till annan webbplats., så hjälper de er.

Vårt GLN nummer är 7365560537513, Operatör Crediflow, Orgnummer 556053-7515.

PDF faktura via e-post

Till de leverantörer som inte kan/vill koppla upp sig på e-faktura vill vi att ni sänder era fakturor i PDF till e-post lev.faktura@srvatervinning.se

Krav med referens på fakturor

Oavsett om ni väljer att sända era fakturor som e-faktura eller via mail så kräver vi att det anges rätt referens. Se bilaga på användbara referenser. Vi kommer ej acceptera fakturor med felaktig eller avsaknad av referens.

OBS - Inget annat än detta ska stå i fältet referens. Behövs annan information såsom tex projektnummer och namn måste detta anges i annat fält.

Referensen ska anges i fältet RequisitionstDocumentRefernce i Svefaktura. Vid frågor rörande fakturamärkning kontakta redovisningsgruppen@srvatervinning.se


Bilaga: Referenslista (PDF) Pdf, 102.4 kB.

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV återvinning AB | Org.nr: 556053-7515