Länk till startsida
Varningsmeddelande

När det är minusgrader finns risken att blöta och fuktiga matavfallspåsar fryser fast i kärlen för matavfall. För att undvika detta vill vi dela med oss av några tips. Läs mer

Ledningsgrupp

Mette Holst
VD
mette.holst@srvatervinning.se

Patrik Kvie
Chef HR och kommunikation
patrik.kvie@srvatervinning.se

Bodhil Berget
Chef Ekonomi, Inköp och IT
bodhil.berget@srvatervinning.se

Helena Hölerman
Chef Kvalitet och miljö
helena.hölerman@srvatervinning.se

Peder Doverborg
Chef Insamling
peder.doverborg@srvatervinning.se

Ghita Sjösteen
Chef Behandling
ghita.sjosteen@srvatervinning.se

Ann Lindskog
tf. Chef Kund och marknad
ann.lindskog@srvatervinning.se

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515