Avfallsplan och avfallsföreskrifter

SRVs verksamhet regleras i första hand av:

  • Miljöbalken
  • Naturvårdsverkets föreskrifter
  • EU-lagstiftningen
  • SRVs ägardirektiv och andra beslut från ägarkommunerna
  • Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Avfallsplan

Avfallsplanen formulerar strategin för hur avfallshanteringen ser ut hos SRV och i våra fem kommuner, från 2021 till 2030. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om hur kommunerna arbetar med att minska avfallets mängd och farlighet, både för förpackningsavfall och kommunalt avfall.

Våra fem kommuners gemensamma avfallsplan

SRV har tillsammans med kommunerna tagit fram en gemensam avfallsplan för våra fem kommuner. Här kan du ladda ner den gemensamma avfallsplanen för Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems kommun.

Gemensam avfallsplan Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av avfallsplanen

SRV ansvarar för 17 av 45 åtgärder i avfallsplanen. Övriga åtgärder ansvarar kommunerna för, och några åtgärder ska genomföras av kommunerna tillsammans med fastighetsägare eller andra aktörer. Läs om vårt arbete med åtgärderna i hållbarhetsrapporten.

Uppföljningen för 2022 års arbete med avfallsplanen visar att avfallsmängderna har minskat, men de behöver fortsätta att minska ännu mer. Avfallsmängderna behöver också minska i ett konstant läge och oberoende av till exempel de konsumtionsmönster som råder vid låg- eller högkonjunktur. Under de närmaste åren kommer SRV och kommunerna behöva arbeta mer för att förebygga avfall och se till att återbruk och återanvändning blir vanligare. Vi behöver också se till att fler sorterar för att möjliggöra återvinning och för att minska mängden avfall som förbränns. Allt detta innebär en förflyttning uppåt i avfallstrappan och är viktigt för ökad hållbarhet.

Ta del av hela uppföljningsrapporten för 2022 Pdf, 958.5 kB.

Avfallstrappan visar prioriteringsordningen för hur man ska hantera avfall.

Avfallstrappan är en del av avfallsplanen och visar prioriteringsordningen för hur vi ska hantera avfall.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna reglerar hur avfall ska hanteras i respektive kommun. Den reglerar SRVs ansvar, fastighetsägarens ansvar och avfallslämnarens ansvar. I avfallsföreskrifterna står det exempelvis om hur ofta SRV ska hämta avfall och slam hos fastighetsägare och vad som gäller för egen kompostering.

Här kan du ladda ner avfallsföreskrifter från våra fem ägarkommuner:

Publicerad: 2023-05-16 Uppdaterad: 2023-10-03