Länk till startsida
Varningsmeddelande

Vi har rättat ett fel i turlistan för mobil ÅVC. Rätt tider är: Krokskär, söndag den 25 april, 09.00-12.00. Bedarön, söndag den 25 april, 13:00 tills det blir klart. Läs mer

Våra tillstånd och certifikat

SRV har alla tillstånd som enligt Miljöbalken krävs för att samla in, transportera, mellanlagra, behandla och deponera avfall.

Tillstånd Sofielund

2009 Behandling på Sofielund, deldom 1PDF

2011-02 Behandling på Sofielund, deldom 2PDF

2011-04 Behandling på Sofielund, deldom 3PDF

2013 Hantering brandfarlig varaPDF

2013 Mellanhantering ABP kategori 3PDF

2014 Behandling på Sofielund, deldom 4PDF

2017 Behandling på Sofielund, deldom 5PDF

Tillstånd Jordbro

2013 Tillstånd enligt miljöbalken Jordbro ÅVCPDF

Tillstånd transport

2019 Tillstånd transport av farligt avfall och övriga avfallPDF

2012 Transport av animaliska biprodukterPDF

Yrkestrafiktillstånd - kontakta växeln på telefonnummer 08-608 90 00 för kontakt med ansvarig handläggare.

All SRV:s verksamhet regleras av

  • Miljöbalken
  • Naturvårdsverkets föreskrifter
  • EU-lagstiftningen
  • De kommunala besluten

Renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning innehållande renhållningsföreskrifter och avfallsplan. Föreskrifterna reglerar avfallshanteringen i kommunen.

Våra fem kommuners renhållningsföreskrifter

Här kan du ladda ner renhållningsföreskrifter från våra fem kommuner:

Botkyrka renhållningsföreskrifter (pdf)PDF

Haninge renhållningsföreskrifter (pdf)PDF

Huddinge renhållningsföreskrifter (pdf)PDF

Nynäshamn renhållningsföreskrifter (pdf)PDF

Salem renhållningsföreskrifter (pdf)PDF

Avfallsplan

Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om hur kommunen arbetar med att minska avfallets mängd och farlighet.

Den ska också innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar.

Våra fem kommuners gemensamma avfallsplan

Här kan du ladda ner kommunernas gemensamma avfallsplan:

Gemensam avfallsplanPDF

Våra kommuners hemsidor

Botkyrkalänk till annan webbplats

Haningelänk till annan webbplats

Huddingelänk till annan webbplats

Nynäshamnlänk till annan webbplats

Salemlänk till annan webbplats

SRVs ledningssystem

SRV återvinning AB har ledningssystem ISO 9001 samt ISO 14001 för hållbar utveckling med de fyra perspektiven kvalitet/säkerhet/miljö/arbetsmiljö baserat på motsvarande ISO standarder med ekonomi som det grundläggande perspektivet. Det innebär att vi arbetar strategiskt och systematiskt med ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan, effektivisera vårt arbete och möta våra kunders förväntningar. SRV:s ledningssystem inom är systematiserat i enlighet med följande processer.

Kundprocessen styr verksamheten

Verksamheten är uppbyggd utifrån kundprocessen, ett antal ledningsfunktioner och ett antal stödfunktioner. Kundprocessen består av fem delar: sälja, kommunicera, transportera, återvinna samt fakturera. För varje del av kundprocessen finns processledare och processägare.

Vi arbetar även efter två policys. En för miljö och en som är för kvalitet.

Vi tror på utbildning

Vi genomför kontinuerligt utbildningar för våra medarbetare för att främja våra värderingar professionellt, enkelt och tillsammans (PET). Utbildning fortgår kontinuerligt där målet är att alla tillsvidareanställda eller med liknande anställningsformer ska få möjlighet att gå utbildningen. Syfte med utbildningen är att öka kunskapen och skapa engagemang i Kvalitet, Miljö, PET, säkerhet/brand.

Målfokusering

Att arbeta målorienterat är också en viktig del i miljö- och kvalitetsarbetet. SRVs affärsplan har fyra målområden d.v.s. kundnytta, ekonomi, medarbetare och miljö. Affärsplanens mål bryts sedan ned till avdelnings- och sektionsmål. Målen följs upp kontinuerligt på respektive sektion/avdelning.

SRV återvinning ISO 9001PDF

SRV återvinning ISO 14001PDF

Certifikat-ISO-9001-ISO-14001

Följ SRV:

  • Länk till facebookFacebook
  • Länk till mynewsdeskMyNewsdesk
  • Länk till youtubeYouTube

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515