Länk till startsida
Varningsmeddelande

Just nu har vi fördröjningar i sophämtningen och längre svarstider i kundservice på grund av Covid-19. Läs mer

Varningsmeddelande

När det är minusgrader finns risken att blöta och fuktiga matavfallspåsar fryser fast i kärlen för matavfall. För att undvika detta vill vi dela med oss av några tips. Läs mer

Våra tillstånd och certifikat

SRV har alla tillstånd som enligt Miljöbalken krävs för att samla in, transportera, mellanlagra, behandla och deponera avfall.

Tillstånd Sofielund

2009 Behandling på Sofielund, deldom 1 Pdf, 466.7 kB.

2011-02 Behandling på Sofielund, deldom 2 Pdf, 610.4 kB.

2011-04 Behandling på Sofielund, deldom 3 Pdf, 224.5 kB.

2013 Hantering brandfarlig vara Pdf, 317 kB.

2013 Mellanhantering ABP kategori 3 Pdf, 140.5 kB.

2014 Behandling på Sofielund, deldom 4 Pdf, 221.5 kB.

2017 Behandling på Sofielund, deldom 5 Pdf, 384.7 kB.

Tillstånd Jordbro

2013 Tillstånd enligt miljöbalken Jordbro ÅVC Pdf, 2.1 MB.

Tillstånd transport

2019 Tillstånd transport av farligt avfall och övriga avfall Pdf, 172.4 kB.

2012 Transport av animaliska biprodukter Pdf, 78 kB.

Yrkestrafiktillstånd - kontakta växeln på telefonnummer 08-608 90 00 för kontakt med ansvarig handläggare.

All SRV:s verksamhet regleras av

  • Miljöbalken
  • Naturvårdsverkets föreskrifter
  • EU-lagstiftningen
  • De kommunala besluten

Renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning innehållande avfallsföreskrifter och avfallsplan. Föreskrifterna reglerar avfallshanteringen i kommunen.

Våra fem kommuners avfallsföreskrifter

Här kan du ladda ner avfallsföreskrifter från våra fem kommuner:
(uppdaterat 1 november 2021)

Botkyrka avfallsföreskrifter (pdf) Pdf, 224.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Haninge avfallsföreskrifter (pdf) Pdf, 170.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Huddinge avfallsföreskrifter (pdf) Pdf, 226.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nynäshamn avfallsföreskrifter (pdf) Pdf, 170 kB, öppnas i nytt fönster.

Salem avfallsföreskrifter (pdf) Pdf, 225.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avfallsplan

Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om hur kommunen arbetar med att minska avfallets mängd och farlighet.

Den ska också innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar.

Våra fem kommuners gemensamma avfallsplan

Här kan du ladda ner kommunernas gemensamma avfallsplan:

Gemensam avfallsplan (pdf)

Våra kommuners hemsidor

Botkyrka Länk till annan webbplats.

Haninge Länk till annan webbplats.

Huddinge Länk till annan webbplats.

Nynäshamn Länk till annan webbplats.

Salem Länk till annan webbplats.

SRVs ledningssystem

SRV återvinning AB har ledningssystem ISO 9001 samt ISO 14001 för hållbar utveckling med de fyra perspektiven kvalitet/säkerhet/miljö/arbetsmiljö baserat på motsvarande ISO standarder med ekonomi som det grundläggande perspektivet. Det innebär att vi arbetar strategiskt och systematiskt med ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan, effektivisera vårt arbete och möta våra kunders förväntningar. SRV:s ledningssystem inom är systematiserat i enlighet med följande processer.

Kundprocessen styr verksamheten

Verksamheten är uppbyggd utifrån kundprocessen, ett antal ledningsfunktioner och ett antal stödfunktioner. Kundprocessen består av fem delar: sälja, kommunicera, transportera, återvinna samt fakturera. För varje del av kundprocessen finns processledare och processägare.

Vi arbetar även efter två policys. En för miljö och en som är för kvalitet.

Vi tror på utbildning

Vi genomför kontinuerligt utbildningar för våra medarbetare för att främja våra värderingar professionellt, enkelt och tillsammans (PET). Utbildning fortgår kontinuerligt där målet är att alla tillsvidareanställda eller med liknande anställningsformer ska få möjlighet att gå utbildningen. Syfte med utbildningen är att öka kunskapen och skapa engagemang i Kvalitet, Miljö, PET, säkerhet/brand.

Målfokusering

Att arbeta målorienterat är också en viktig del i miljö- och kvalitetsarbetet. SRVs affärsplan har fyra målområden d.v.s. kundnytta, ekonomi, medarbetare och miljö. Affärsplanens mål bryts sedan ned till avdelnings- och sektionsmål. Målen följs upp kontinuerligt på respektive sektion/avdelning.

SRV återvinning ISO 9001 Pdf, 1011.9 kB, öppnas i nytt fönster.

SRV återvinning ISO 14001 Pdf, 1013 kB, öppnas i nytt fönster.

Certifikat-ISO-9001-ISO-14001

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515