Länk till startsida
Varningsmeddelande

Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer

Våra tillstånd och certifikat

SRV har alla tillstånd som enligt Miljöbalken krävs för att samla in, transportera, mellanlagra, behandla och deponera avfall.

Tillstånd Sofielund

2009 Behandling på Sofielund, deldom 1 Pdf, 466.7 kB.

2011-02 Behandling på Sofielund, deldom 2 Pdf, 610.4 kB.

2011-04 Behandling på Sofielund, deldom 3 Pdf, 224.5 kB.

2013 Hantering brandfarlig vara Pdf, 317 kB.

2013 Mellanhantering ABP kategori 3 Pdf, 140.5 kB.

2014 Behandling på Sofielund, deldom 4 Pdf, 221.5 kB.

2017 Behandling på Sofielund, deldom 5 Pdf, 384.7 kB.

Tillstånd Jordbro

2013 Tillstånd enligt miljöbalken Jordbro ÅVC Pdf, 2.1 MB.

Tillstånd transport

2019 Tillstånd transport av farligt avfall och övriga avfall Pdf, 172.4 kB.

2012 Transport av animaliska biprodukter Pdf, 78 kB.

Yrkestrafiktillstånd - kontakta växeln på telefonnummer 08-608 90 00 för kontakt med ansvarig handläggare.

All SRV:s verksamhet regleras av

  • Miljöbalken
  • Naturvårdsverkets föreskrifter
  • EU-lagstiftningen
  • De kommunala besluten

Renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning innehållande avfallsföreskrifter och avfallsplan. Föreskrifterna reglerar avfallshanteringen i kommunen.

Våra fem kommuners avfallsföreskrifter

Här kan du ladda ner avfallsföreskrifter från våra fem kommuner:
(uppdaterat 1 november 2021)

Botkyrka avfallsföreskrifter (pdf) Pdf, 224.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Haninge avfallsföreskrifter (pdf) Pdf, 170.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Huddinge avfallsföreskrifter (pdf) Pdf, 226.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nynäshamn avfallsföreskrifter (pdf) Pdf, 170 kB, öppnas i nytt fönster.

Salem avfallsföreskrifter (pdf) Pdf, 225.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avfallsplan

Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om hur kommunen arbetar med att minska avfallets mängd och farlighet.

Den ska också innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar.

Våra fem kommuners gemensamma avfallsplan

Här kan du ladda ner kommunernas gemensamma avfallsplan:

Gemensam avfallsplan (pdf)

Våra kommuners hemsidor

Botkyrka kommun Länk till annan webbplats.

Haninge kommun Länk till annan webbplats.

Huddinge kommun Länk till annan webbplats.

Nynäshamns kommun Länk till annan webbplats.

Salems kommun Länk till annan webbplats.

SRVs ledningssystem

SRV återvinning AB har ledningssystem ISO 9001 samt ISO 14001 för hållbar utveckling med de fyra perspektiven kvalitet/säkerhet/miljö/arbetsmiljö. Det innebär att vi arbetar strategiskt och systematiskt med ständiga förbättringar för att möta våra kunders förväntningar, minska vår miljöpåverkan och effektivisera vårt arbete.

SRV återvinning ISO 9001 Pdf, 1011.9 kB, öppnas i nytt fönster.

SRV återvinning ISO 14001 Pdf, 1013 kB, öppnas i nytt fönster.

Certifikat-ISO-9001-ISO-14001

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV återvinning AB | Org.nr: 556053-7515