Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan av oegentligheter

SRV ska ha fastställda rutiner för att hantera misstanke om, eller kända oegentligheter. Dessa rutiner syftar till en skyndsam och strukturerad handläggning av ärenden som rör oegentligheter.

Även du som utomstående har möjlighet att anmäla om du misstänker eller bevittnat oegentligehter inom SRVs verksamhet. 

Anmälningar är anonyma och spåras inte på något sätt.
Klicka på knappen nedan för att komma till anmälningssidan.