Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Behandling av personuppgifter

Det är vi på SRV återvinning AB som hämtar sopor, driver åtta återvinningscentraler samt vår återvinningsanläggning på Södertörn. Vi ägs av, och är verksamma i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. För att kunna utföra vårt uppdrag behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga.

GDPR 2018

Den 25 maj 2018 börjar den nya lagen om lagring av personuppgifter. Vi på SRV återvinning värnar din integritet och följer självklart den nya lagen.

Genom EU:s nya lagstiftning om hantering av personuppgifter (GDPR) har rättigheterna för dig som enskild person stärkts och kraven på hur företag hanterar personuppgifter har skärpts. Det är viktigt för oss på SRV återvinning att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är öppna med hur vi samlar in, behandlar och använder den information som vi sparar hos oss.

I vissa fall inhämtar vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. I andra fall har vi laglig grund för att behandla uppgifterna även utan ditt samtycke, såsom när det är nödvändigt för fullgörandet av avtal mellan dig och oss, när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som vi har, eller när det är nödvändigt för något särskilt intresse som får anses väga tyngre.

Vår utgångspunkt är att vi ska behandla så få personuppgifter som möjligt, under så kort tid som möjligt, göra dem tillgängliga för så få som möjligt och så att du kan förutse varför och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Varför samlar SRV återvinning in personuppgifter?

I samband med att du sluter avtal med oss samlar vi in de personuppgifter vi behöver för att uppfylla vår del av avtalet. Även vid annan kontakt med oss, till exempel vid besök på våra anläggningar, samlar vi in vissa uppgifter om dig.

Hur länge sparas uppgifterna?

Dina personuppgifter sparas bara så länge som det finns ett behov för att fullfölja det avtal vi tillsammans skrivit. Vi kan dock spara vissa uppgifter längre om de skulle behövs för att följa lagkrav eller liknande.

Personuppgifter sparas i 7 år efter avslutat avtal eller då du som kund flyttat från någon av de kommuner som vi är verksamma i. Detta för att följa bokföringslagen gällande fakturor. 

Vem lämnar vi ut dem till?

Vi delar endast ut dina personuppgifter till våra underleverantörer som arbetar på uppdrag av oss för att utföra våra tjänster.

Vi skyddar dina uppgifter

Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi arbetar löpande med att uppdatera våra säkerhetsåtgärder och rutiner för att säkra din integritet.

Dina rättigheter

För att kunna kontrollera att dina personuppgifter behandlas korrekt har du rätt att få ett registerutdrag. Du kan även be om radering eller invända mot vår behandling (exempelvis om någon av de uppgifter vi har om dig är felaktig). Som kommunalt bolag är vi skyldiga att följa reglerna för bevarande av allmänna handlingar vilket kan innebära en begränsning i rätten att få uppgifter raderade. Vi har rätt att neka din begäran om vi på grund av lagkrav eller liknande är förhindrade att radera eller ändra uppgifter.

Kontaktinformation

Har du några frågor om hur vi hanterar personuppgifter, begära registerutdrag, göra en rättelse, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter mejla info@srvatervinning.se. Beskriv tydligt i mejlet vad du önskar.