Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samarbete med högskola

Genom ett bra samarbete med högskolorna främst inom Stockholms län och Södertörn kan SRV hänga med i utvecklingen som ledande inom återvinning.

Utbytet med högskolan kan bestå av föreläsningar inom området insamling och behandling av avfall, studiebesök på Sofielunds återvinningsanläggning samt examensarbeten och praktik.

Om du är intresserad av att göra examensarbete på SRV kan du skicka in en intresseanmälan med nedanstående uppgifter:

  • Idé till examensarbete
  • Metod
  • Tidpunkt för genomförande
  • Vilken högskola/universitet studierna sker vid
  • Dina kontaktuppgifter (namn, e-post och telefonnummer)

Skicka din intresseanmälan till anders.kronhamn@srvatervinning.se

Vi återkommer till dig angående möjligheterna att genomföra examensarbetet.