Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Statistik och miljörapport

För att hitta statistik för respektive kommun hänvisar vi till Avfall web nedan. Nedan hittar du även våra miljörapporter som innehåller statistik för vår anläggning Sofielund, Gladö.

Statistik

På SRV återvinning AB rapporterar vi in statistik via Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall web. Mer information hittar du på Avfall Sveriges hemsida, t.ex. rapporten Hushållsavfall i siffror - Kommun och länsstatistik för respektive år.

http://www.avfallsverige.se/statistik-index/ 

 

Miljörapport

Vår återvinningsanläggning Sofielund är tillståndspliktig A-verksamhet enligt miljöbalken. Därför måste vi varje år senast den 31 mars redovisa en miljörapport för vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. I miljörapporten hittar du till exempel:

  • verksamhetsbeskrivning
  • mängder avfall som vi har tagit emot
  • vilka villkor som finns i tillståndet och hur vi arbetar för att leva upp till dem
  • undersökningar som vi har gjort
  • hur vi arbetar för att minimera vår miljöpåverkan
  • vilka risker vi har och hur vi minmerar dem

Mer information