Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Upphandlingar

SRV återvinning AB är ett kommunalägt bolag och upphandlar varor och tjänster enligt LOU (SFS 2016:1145) ” Lagen om offentlig upphandling”.

Alla våra upphandlingar hanteras elektroniskt via Kommers som är ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen där komplett förfrågningsunderlag finns att hämta. Leverantörerna lämnar anbud direkt i systemet. Det är kostnadsfritt att lämna anbud via Kommers.

Det kan dock pågå upphandlingar som inte annonseras, till exempel avrop från ramavtal och direktupphandling. Frågor gällande pågående upphandlingar ställs direkt i Kommers.

Allmänna frågor kring upphandling hänvisas till upphandling@srvatervinning.se

Begäran om offentliga handlingar ex. tilldelningsbeslut hänvisas till diarie@srvatervinning.se