Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra tillstånd

Vi har alla tillstånd som enligt Miljöbalken krävs för att samla in, transportera, mellanlagra, behandla och deponera avfall.

Tillstånd Sofielund

2009 Behandling på Sofielund, deldom 1

2011-02 Behandling på Sofielund, deldom 2

2011-04 Behandling på Sofielund, deldom 3

2013 Hantering brandfarlig vara

2013 Mellanhantering ABP kategori 3

2014 Behandling på Sofielund, deldom 4

2017 Behandling på Sofielund, deldom 5

Tillstånd Jordbro

2013 Tillstånd enligt miljöbalken Jordbro ÅVC

Tillstånd transport

2019 Tillstånd transport av farligt avfall och övriga avfall

2012 Transport av animaliska biprodukter

Yrkestrafiktillstånd - kontakta växeln på telefonnummer 08-608 90 00 för kontakt med ansvarig handläggare.

All SRV:s verksamhet regleras av

  • Miljöbalken
  • Naturvårdsverkets föreskrifter
  • EU-lagstiftningen
  • De kommunala besluten

Renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning innehållande renhållningsföreskrifter och avfallsplan. Föreskrifterna reglerar avfallshanteringen i kommunen.

Våra fem kommuners renhållningsföreskrifter

Här kan du ladda ner renhållningsföreskrifter från våra fem kommuner:

Botkyrka renhållningsföreskrifter (pdf)

Haninge renhållningsföreskrifter (pdf)

Huddinge renhållningsföreskrifter (pdf)

Nynäshamn renhållningsföreskrifter (pdf)

Salem renhållningsföreskrifter (pdf)

Avfallsplan

Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om hur kommunen arbetar med att minska avfallets mängd och farlighet.

Den ska också innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar.

Våra fem kommuners gemensamma avfallsplan

Här kan du ladda ner kommunernas gemensamma avfallsplan:

Gemensam avfallsplan

Våra kommuners hemsidor

Botkyrka

Haninge

Huddinge

Nynäshamn

Salem