Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kameraövervakning

Varför använder vi kameraövervakning?

Kameraövervakning används för att vi ska kunna säkerställa ökad trygghet och säkerhet inom anläggningsområdet. SRV återvinning AB är väl införstådd med de höga krav som GDPR ställer på kameraövervakning och utför därav riskbedömning av de sammanslagna aspekterna.

___________

Vilken typ av kameraövervakning hanterar vi samt på vilken rättslig grund?

Inspelning av video
Att stävja vistelse av obehöriga inom anläggningsområdet utgör ett stöd för bevakningsföretaget och förebyggande arbete kring händelser som utgör skada mot egendom samt vid utredning av konstaterat brott såsom skadegörelse eller stöld.

Rättslig grund: Vi hanterar kameraövervakning med stöd i ”intresseavvägning”.

Lagring av specifika inspelningar och händelser
Syftar till som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd i ”rättslig skyldighet” när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

___________

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Din integritet är mycket viktig för oss. Material kan komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som SRV återvinning AB samarbetar med avseende säkerhet och bevakning, IT-drift av kamerasystem eller felanmälan och fjärrsupport av säkerhetshändelser. Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som SRV återvinning AB anger. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

___________

Hur länge sparar vi inspelat material?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetsinformation, dock 30 dagar som längst. SRV återvinning AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka SRV återvinning ABs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en utredning eller juridisk process.

___________

Kontaktinformation

Har du några frågor om hur vi hanterar personuppgifter, begära registerutdrag, göra rättelse, önska radering eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter vänligen mejla SRV återvinning AB:s dataskyddsombud på dpo@srvatervinning.se

Om du tycker att SRV återvinning AB behandlar uppgifter om dig på ett sätt som strider med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.