Latrinhämtning

Här hittar du information om latrinhämtning, hämtning med och utan abonnemang och om att kompostera ditt latrin.

Latrinhämtning med abonnemang

Du får fem latrinkärl. I abonnemanget ingår att du får två tunnor hämtade och två nya latrinkärl vid varje hämtningstillfälle. Skulle du ställa ut fler än två latrinkärl debiteras du för det extra kärlet. Vi hämtar ditt latrin åtta gånger per säsong.
Kontakta kundservice för ett hämtningsschema.

Latrinhämtning utan abonnemang

Du som inte har abonnemang men har köpt latrinkärl av oss kan mot en avgift beställa hämtning av vår kundservice.

Kompostera ditt latrin

Vill du kompostera ditt latrin ska du ansöka om tillstånd hos din kommuns miljökontor.

Upphörande av latrinhämtning

Kontakta din kommun om du vill upphöra med din latrinhämtning.

Publicerad: 2023-05-15 Uppdaterad: 2023-09-22

Kundservice

Hämtning av latrin utöver det som ingår i abonnemanget.
Beställ extra hämtning av latrin

Så här mycket kostar latrinhämtning
Taxor för latrinhämtning