Länk till startsida
Varningsmeddelande

Information till dig som fått en faktura från oss. Läs mer

Har ditt kärl inte blivit tömt?

Här kan du se aktuella driftstörningar eller läsa mer om avvikelser. Du kan också beställa en extra sophämtning.

Det kan finnas flera orsaker till att ditt kärl inte blivit tömt. Under normala omständigheter hämtas avfall mellan kl. 06.00 och 15.00 och vi informerar dig om eventuella avvikelser här på hemsidan, via sms eller e-post. Det är därför viktigt att vi har uppdaterade kontaktuppgifter till dig.

Här kan du uppdatera dina kontaktuppgifter.

Beställ en extra sophämtning

Om du behöver kan du beställa en extra sophämtning mot en avgift. 

Aktuella driftstörningar


  • Försenad sophämtning Grödinge
    På grund av bilproblem körs turen med start torsdag. Låt ditt kärl stå framme till det är tömt.
    Läs mer

  • Försenad sophämtning centrala Huddinge/Flemingsberg/Visättra
    Gäller företag/flerbostadshus/verksamheter. Körningen fortsätter tisdag morgon. 
    Läs mer

Avvikelser och hur du kan undvika dem

Här hjälper vi dig ta reda på varför ditt kärl inte är tömt och hur du kan rätta till det inför nästa tömning.

Kärlet behöver vara utställt senast 06.00 på tömningsdagen. I vår tömningskalender kan du se när vi kommer och tömmer hos dig.

Som fastighetsägare ansvarar du för att transportvägen fram till tömningsplatsen hålls i framkomligt skick.
På vintern ska vägen till sopkärlet vara skottad och sandad.

Här finns fler tips på hur du kan vintersäkra din soptunna.

Ditt kärl ska kunna rulla och locket ska vara stängt, annars faller avfallet ut när sopbilen lyfter kärlet. Behöver du ett större kärl är du välkommen att kontakta Kundservice.

I villa- och radhusområden används sopbilar som tömmer sopkärlen med en hydraulisk arm. Därför är det viktigt att kärlets framsida placeras med framsidan mot vägen, dvs att hjulen pekar in mot tomten.

Det är även viktigt att kärlet för matavfall (det bruna kärlet) står till höger och kärlet för restavfall står till vänster, från vägen sett.

Illustration hur kärlen ska stå placerade

Sorterahemma
Kärlen behöver stå med handtaget och de stora hjulen ut mot gatan. Kärlen behöver stå högst 1,5 meter från körbar väg. Det ska vara lätt att ta tag i handtaget på lockets baksida och rulla sopkärlet till bilen.

Illustration hur Sorterahemma kärlen ska placeras

Du måste lägga rätt avfall i rätt fack och rätt kärl. Dekaler i kärlet förklarar vad som ska ligga var. Information om hur du sorterar hittar du också i vår sorteringsguide.

Rätta till det som blivit fel och använd formuläret för att beställa en extra tömning om du behöver, annars är det bara att invänta nästa tömningstillfälle.

Kalla vinterdagar fryser avfallspåsarna lätt fast. Kolla alltid så att ditt avfall ligger löst på tömningsdagen. Peta loss fastfrusna påsar med ett kvastskaft eller liknande.

Här finns fler tips på hur du vintersäkrar din soptunna.

I villa- och radhusområden används sopbilar som tömmer sopkärlen med en hydraulisk arm. Området ovanför kärlen behöver därför vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar.

I villa- och radhusområden används sopbilar som tömmer sopkärlen med en hydraulisk arm. Du behöver därför lämna fritt utrymme runt kärlen (minst 50 centimeter). Vi kan inte tömma kärlet om det ligger ner, är fastlåst eller står inuti en egenbyggd anläggning.

Illustration hur kärlen ska stå placerade

Kärlen behöver stå högst 1,5 meter från körbar väg och minst 50 cm från varandra. Det är även viktigt att kärlet för matavfall (det bruna kärlet) står till höger och kärlet för restavfall står till vänster, från vägen sett.

I villa- och radhusområden används sopbilar som tömmer sopkärlen med en hydraulisk arm, därför är det viktigt att vi når sopkärlet.

Illustration hur kärlen ska stå placerade

Sorterahemma
Kärlen behöver stå med handtaget och de stora hjulen ut mot gatan. Kärlen behöver stå högst 1,5 meter från körbar väg. Det ska vara lätt att ta tag i handtaget på lockets baksida och rulla sopkärlet till bilen.

Illustration hur Sorterahemma kärlen ska placeras

I villa- och radhusområden används sopbilar som tömmer sopkärlen med en hydraulisk arm. Därför är det viktigt att kärlen står på plant underlag i gatunivå.

Om något blockerar ditt kärl eller vägen till ditt kärl så kan det inte tömmas. Tänk på hur du placerar din bil eller andra föremål på tömningsdagen.

Vi har inte kunnat komma in i soprummet för att tömma avfallet.

Reklamation

Om inget av ovan stämmer eller om ditt kärl behöver repareras kan du göra en reklamation till vår kundservice
via vårt reklamationsformulär.

Kundtjänst ikon

KUNDSERVICE

E-post

kundservice@srvatervinning.se

Telefon

0200-26 46 00

E-post besvaras under normala omständigheter inom 24 timmar.

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV återvinning AB | Org.nr: 556053-7515