Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tips på vintern

Det är fastighetsägarens ansvar att ta loss eventuellt fastfrusna sopor. Så här undviker du att papperspåsen fryser fast i kärlet:

  • Låt matavfallet rinna av ordentligt i vasken så att det blir så torrt som möjligt när du lägger det i papperspåsen.
  • Använd påshållaren du fick av oss. Den hjälper till att ventilera papperspåsen.
  • Lägg en tidning i botten på avfallskärlet (facket för matavfall) under vintern.
  • Är din papperspåse fuktig kan du som har det bruna matavfallskärlet använda hyllan som är monterad i kärlet. Ställ din påse på hyllan så den fryser tills nästa påse byter av den. För dig som har Sorterahemma rekommenderar vi att du ställer ut påsen någon timme innan du slänger den så den hinner frysa (ställ den så att inte fåglar kommer åt den) en vanlig tidning och lägga i botten (klipp bort "ryggen") och sortera som 
  • Om papperspåsen redan frusit fast i kärlet:

    Du kan lossa papperspåsarna före tömning genom att stöta ett kvastskaft mot dem i kärlet. Skulle några papperspåsar ändå finnas kvar i kärlet efter tömning lossar de när det tinar. De flesta brukar ändå ha plats kvar till nästa tömning och vid kyla orsakar matavfallet inte luktproblem.

    OBS! Det är fastighetsägarens ansvar att ta loss ev fastfrusna påsar i kärlet. Våra chaufförer har ingen möjlighet/ansvar att gå ut och spetta loss fastfruset avfall ur kärlet.  Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.